Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju tipveida projektu kalpošanas laika beigu termiņa radītās problēmas un iespējamie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems and possible solutions of end-of-life phase in residential housing projects
Autors Aivars Graikstis
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Mārtiņš Upītis
Anotācija Maģistra darba “Dzīvojamo māju tipveida projektu kalpošanas laika beigu radītās problēmas un iespējamie risinājumi” mērķis ir apzināt pastāvošās problēmas, kas saistītas ar tipveida projektu dzīvojamo māju ekspluatācijas termiņa tuvošanās beigām, kā arī izstrādāt modeli (risinājumu) un sniegt priekšlikumus, kas atvieglotu nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku lēmumu pieņemšanu tipveida projektu dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu veikšanai un māju atjaunošanai. Maģistra darbā ir 130 lapas, 6 tabulas, 37 attēli. Maģistra darbs ietver 4 nodaļas, kas veidotas, lai nodrošinātu loģiski secīgu informācijas izklāstu, noteiktā mērķa sasniegšanai. Pirmā nodaļa “Tipveida projektu dzīvojamās mājas Latvijā, to rašanās vēsture un projektu raksturojums” tiek aprakstīti tipveida projektu dzīvojamās mājas Latvijā, to būvniecības dinamika, aplūkoti raksturojošos rādītāji un analizēts patreizējai tehniskais stāvoklis saskaņā ar tipveida projektu dzīvojamo māju veikatjiem tehniskajiem apsekojumiem. Otrajā nodaļā “Valsts politika mājokļu jautājumu risināšanā Latvijā” tiek analizēti mājokļu politikas teorētiskie aspekti, mājokļu politikas attīstības dinamika Latvijā trīs vēsturiski un ekonomiki atšķirīgos laika posmos – neatkarīgajā Latvijā līdz 1939.gadam, padomju okupācijas laikā un pec neatkarības atgūšanas 1991.gadā; spēkā esošā normatīvā bāze; dzīvojamā fonda, mājokļu un mājsaimniecību raksturojums kā arī citu valstu pieredze līdzīgu problēmu risināšnā. Trešā nodaļa “Dzīvojamo māju iedzīvotāju un nozares speciālistu aptauja par tipveida projektu dzīvojamo māju esošajām problēmām un iespējamiem risinājumiem” sniedz nozares speciālistu novērtējumu tipveida dzīvojamo māju problēmām, kā arī iedzīvotāju aptaujā iegūto datu izvērtējumu. Ceturtā nodaļa “Tipveida projektu dzīvojamo māju atjaunošanas rīcības modelis (risinājums)” iesaka tipveida projektu atjaunošanā iesaistīto pušu rīcības modeli, kas ataino vicamo darbu loģisku struktūru mājokļu jomas sakārtošanai. Secinājumos un priekšlikumos sniegtas svarīgākās atziņas un ieteikumi par tipveida projekta dzīvojamo māju atjaunošanas traucējošajiem faktoriem un trūkumiem, kas jānovērš, lai varētu uzsākt šo projektu atjaunošanas īstenošanu.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju tipveida projektu kalpošanas laika beigu termiņa radītās problēmas un iespējamie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems and possible solutions of end-of-life phase in residential housing projects
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 10:24:44