Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Dzīvojamās ēkas Kuģu ielā 26, Rīgā elektroapgāde"
Nosaukums angļu valodā "Electrical power supply of residential building at 26 Kugu Street Riga"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Anta Baķe
Recenzents Kārlis Timmermanis
Anotācija ELEKTROAPGĀDE, APAKŠSTACIJAS, ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA. Inženierprojekts izstrādāts ņemot vērā būvprojekta pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu un AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumus pieslēdzamās jaudas nodrošināšanai jaunas dzīvojamās ēkas Kuģu ielā 26 izbūvei. Inženierprojektā tiek risināts: - objekta pieslēgums AS “Sadales tīkls” elektrotīklam, kas sevī ietver esošās 10/0.4 kV transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju, 0.4 kV kabeļlīniju izbūvi līdz uzskaites sadalnei, kā arī lietotāja kabeļlīniju izbūvi no uzskaites sadalnes līdz slodzes punktam; - dzīvojamās ēkas spēka un apgaismojuma tīklu izbūve, zibensaizsardzība, pārspriegumaizsardzība un zemējuma sistēma. Inženierprojekts satur divas daļas: - aprakstošā daļa, kurā uzrādīti elektrisko elementu izvēles kritēriji un aprēķini. Aprakstīti galveno elektrisko shēmu izvēles principi un pārbaudes; - grafiskā daļa, kurā uzrādīti galveno shēmu un plānu rasējumi, transformatoru apakšstacijas rekonstrukcijas rasējumi. Pielikumā pievienoti: - projektēšanas uzdevums; - AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi; - apgaismojuma aprēķinu rezultāti izmantotjot programmu “Relux”. Inženierprojekts satur 147 lappuses un ietver sevī 19 attēlus, 15 tabulas, 2 pielikumus un literatūras saturu ar 48 informācijas avotiem. Grafiskā daļa satur 11 lapas.
Atslēgas vārdi ELEKTROAPGĀDE, APAKŠSTACIJAS, ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA.
Atslēgas vārdi angļu valodā POWER SUPPLY, SUBSTATIONS, ELECTRICAL INSTALLATION OF BUILDINGS.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 12:39:34