Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Klimatiskie faktori energoefektīvas arhitektūras projektēšanā
Nosaukums angļu valodā Impact of the Climatic Factors to Energy Efficient Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Doktorante A.Viļuma
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatīta klimatisko faktoru ietekme uz arhitektūru un to energoefektivitāti. Dabas resursu integrēšana un enerģijas lietderīga izmantošana ir aktuāls faktors mūsdienu sabiedrībā, tāpēc ir svarīgi definēt arhitektoniskus principus, kas, ievērtējot klimatisko aspektu, uzlabotu ēkas energoefektivitāti un samazinātu nepieciešamību pēc mehāniskām iekārtām. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts ēkas energoefektivitātes jēdziens un novērtēšanas process, kas identificē ēkas esošo situāciju un nodrošina nepieciešamus datus turpmākajiem uzlabošanas pasākumiem. Darbā tika definēti energoefektivitātes parametri, kam ir būtiska ietekme jau projekta izstrādes agrākājās stadijās. Mūsdienās ir diezgan plaša energoefektīvu ēku tipoloģija, tāpēc tiek aprakstīti dažādi energoefektīvu ēku veidi un noteikti to galvenie parametri. Darba otrā daļa ir veltīta bioklimatiskās arhitektūras jēdzienam, kura pamatā ir ēku mijiedarbība ar apkārtējo vidi ar mērķi sasniegt cilvēka termālo komfortu. Tika definēti arhitektūru ietekmējošie klimatiskie faktori un to iedarbes raksturojums. Kā arī tika apskatīta klimatisko faktoru ietekme tradicionālājā tautas arhitektūra, jo tā ir bioklimatiskās projektēšanas dizaina konceptā un ietver vairākus principus, kas ir vērtīgi arī mūsdienās. Darba trešajā daļā tiek apskatīti projektēšanas un dizaina principi, kas nodrošina klimatisko faktoru izmantošanu energoefektīvas arhitektūras sasniegšanā. Būtiskie aspekti, kas jāievērtē dizainā ir ēkas orientācija un savstarpējs izvietojums, ēkas forma un telpu zonējums. Tiek izpētītas metodes, kā šiem svarīgiem dizaina aspektiem ir efektīvi jāreaģē uz klimatu. Bakalaura darba ietvaros tika veikta aptauja un ekspertu intervēšana, kuru rezultāti tika ņemti vērā kopējā darba analīzē un secinājumu veikšanā. Rezultātā tika definēti galvenie arhitektoniskie principi energoefektīvas ēkas projektēšanā, ņemot vērā klimatisku faktoru ietekmi. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 6 nodaļas, secinājumus, izmantoto informācijas avotu sarakstu, 4 pielikumus, 20 ilustrācijas, kopumā 58 lappuses. Literatūras sarakstā ir 28 nosaukumi.
Atslēgas vārdi energoefektīva arhitektūra, klimatiskais faktors, bioklimatiskais dizains
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficient architecture, climatic factors, bioclimatic design
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 19:02:15