Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iepirkumu monitoringa pakalpojumu uzņēmuma stratēģijas izstrāde institucionālajā tirgū
Nosaukums angļu valodā Development of a procurement monitoring service company's strategy in the institutional market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Doktorants, R. Lasmanis, LIAA Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 12 nodaļas, 11 apakšnodaļas secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 12 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 37 avoti latviešu valodā un 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt iepirkumu monitoringa pakalpojuma stratēģiju institucionālajā tirgū. Pirmajā daļā tiek raksturota iepirkuma nozīme valsts ekonomikas attīstībā. Publiskajam iepirkumam ir liela nozīme — tas veido aptuveni 19 % no ES IKP, tāpēc apjomīgā finansējuma dēļ kā galvenais korupcijas avots Eiropā vienmēr ir bijis publiskais iepirkums. Otrajā daļā tiek noskaidrots, ka Latvijas valsts stratēģija institucionālajā tirgū ir iepirkumu veikšana centralizēti. Izpētot zinātnisko literatūru tiek izsecināts, ka iepirkumu digitalizēšanas process institucionālajam tirgum samazina izmaksas. Trešajā daļā tiek izvērtēta iepirkumu monitoringa uzņēmuma darbība, izmantojot tādas metodes kā SVID analīze, iekšējo un ārējo faktoru matrica, konkurentu analīze. Tiek izstrādāta uzņēmumam visatbilstošākā stratēģija uzņēmuma attīstībai nozarē – datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības. Izstrādājot darbu, darba autore nonāca pie secinājuma, ka lai mazinātu korupcijas līmeni iepirkumu jomā, Latvija ir veikusi izmaiņas iepirkumu likumā, piemēram, paaugstināts “mazo” iepirkumu slieksnis, tomēr Baltijas valstīm Latvijā pastāv visaugstākais korupcijas līmenis, kurš saglabājis nemainīgu pozīciju divus gadus pēc kārtas. Iepirkumu uzraudzības birojam nepieciešams izstrādāt vadlīnijas zemsliekšņu iepirkumu organizēšanai, piedāvājot izmantot ārpakalpojumu piedāvātās iepirkumu izsludināšanas platformas, kas nodrošina visu iepirkuma procesu.
Atslēgas vārdi Institucionālais tirgus, iepirkums
Atslēgas vārdi angļu valodā Institutional market, procurement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 15:26:24