Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla mainības samazināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Employee Turnover Reduction"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Sarmīte Gailīte, vieslektore, Mg.psych.
Anotācija Diplomprojekta autors: Amanda Zalpētere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg.oec. Līga Kamola Diplomprojekta temats: Personāla mainības samazināšanas projekts Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 9 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 4 angļu, un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta rezultātā veikts pētījums, kas atklāj uzņēmuma augstas darbinieku mainības iemeslus un izstrādāts personāla mainības samazināšanas projekts. Šī projekta ietvaros izstrādāts jauns darba sludinājums elektroniskās tirdzniecības pasūtījumu komplektētāju vakancei, izveidota materiālā bonusa sistēma, izveidota darbinieku atlases veidlapa. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zalpētere, A., (2019). Personāla mainības samazināšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 60 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla mainība, Personāla atlase, bonusa sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee Turnover Reduction, HR,
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2019 11:42:04