Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of a Trading Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Karina Marinska, SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Armands Melngailis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Tabakas tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 38 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Šī bakalaura darba izstrādes procesā autors izpētot esošo tirgus situāciju izstrādāja konkrēta jauna produkta ieviešanas plānu un stratēģiju. Autors paredzējis, ka uzņēmums ieviešot jaunu produktu un realizējot visus aprakstītos posmus varētu iegūt papildus 3% tirgus daļu un kļūt par līderi garo 100’s formāta cigarešu segmentā. Jaunā produkta tirgū virzīšanas plānotās kopējas izmaksas ir 223 170 Eiro, kur tīri matemātiski rēķinot viens procentpunkts tirgus daļas uzņēmumam izmaksātu 74 390 Eiro. Apkopota un aprakstīta visa nepieciešamā informācija cigarešu izvietošanai paredzētā aprīkojuma nomaiņas un atjaunošanas projekta realizēšanai, kas būs būtiski svarīga uzņēmuma darba sastāvdaļa 2020. gadā. Darba gaitā aprēķinātās projekta izmaksas plānotas 223 100 Eiro apmērā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Darbā izmantoti galvenokārt elektroniskie resursi, kas vispār bija pieejami, jo kopumā vērtējot informācija par nozari nebija daudz. Ļoti vērtīgi bija uzņēmuma nepublicētie materiāli, īpaši Nielsen tirgus apskats, kuru bija iespējams iegūt. Darbā izmantoti arī angļu valodā veikti starptautiski pētījumi par tabakas tirdzniecības nozari.
Atslēgas vārdi Attīstības projekts, jauns produkts, jauna produkta ieviešana, tabaka
Atslēgas vārdi angļu valodā Development project, new product, introduction of new product, tobacco
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 10:42:18