Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Laika uzskaites sistēmas izstrāde ar Single Page Application tehnoloģiju
Nosaukums angļu valodā Development of Time Monitoring System with Single Page Application Technology
Autors Mārcis Urbāns
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Igors Mihailovs, M. chem., Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, zin. asistents
Anotācija Bakalaura darbs veltīts tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes metodes „Single page application” (SPA) izpētei un analīzei, kā arī lietojumprogrammas izstrādei, kas balstīta uz single page application principiem un pieņemtām darba pieejām. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām un secinājumiem. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, kā arī formulēts mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir sniegta skaidrojošā vārdnīca saīsinājumiem, kuri turpmāk izmantoti bakalaura darbā. Otrajā nodaļā ir aplūkota SPA tehnoloģija, tās darbības principi, stiprās un vājās puses. Tiek noskaidrots, ar ko SPA atsķiras no parastām tīmekļa lietotnēm un tiek noskaidrots, kad ieteicams izmantot SPA tehnoloģiju. Trešajā nodaļā tiek salīdzināti 3 rīki ar kuru palīdzību var izstrādāt SPA. Tie ir – React, Vue un Angular. Pēc šajā nodaļā iegūtajiem datiem tiek izvēlēts rīks ar kura palīdzību izstrādāt lietojumprogrammu. Ceturtajā nodaļā tiek definētas lietojumprogrammas prasības un tiek veikta projektējuma izstrāde. Piektajā nodaļā tiek veikta lietojumprogrammas izstrāde izmantojot React bibliotēku. Sestajā nodaļā tiek izstrādāts lietotāja ceļvedis izveidotajai lietojumprogrammai. Darba pamattekstā ir 73 lappuses, 51 attēls, 7 tabulas, 29 izmantoto literatūras avotu un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Single page application, ietvari un bibliotēkas, laika uzskaites sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Single page application, frameworks and libraries, time management system
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 22:02:37