Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Brīvo ekonomisko zonu darbības un alternatīvo izmantošanas iespēju analīze ”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Performance and Opportunities for Alternative Use of Free Economic Zones”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Brīvo ekonomisko zonu darbības un alternatīvo izmantošanas iespēju analīze”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar mācību studiju laikā iegūtajām teorētiskajām zināšanām, kā arī interesi par brīvo zonu darbības pamatiem un to attīstības iespējām, lai veicinātu valsts labklājību, nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu, investīciju piesaisti. Brīvas zonas ir interesanta parādība un rīks pasaules un atsevišķo reģionu attīstībai. Ar to palīdzību tiek stimulēta starptautiskā tirdzniecība un reģionālā attīstība. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt brīvo zonu jēdzienu, darbības pamatus, likumdošanu, kā arī azartspēļu attīstības iespējas brīvo zonu teritorijā un likumdošanas trūkumus šajā jautājumā. Pirmajā daļā tiek apskatīta un aprakstīta brīvo zonu jēdziens, vēsture, brīvo zonu veidi, uzskaitīti brīvo zonu regulējošie likumi un normatīvie akti, izskatīti Latvijas brīvo zonu darbības pamati. Otrajā daļā tiek veikta brīvo zonu teritorijas, darba rādītāju, darbības mērķu analīze. Tiek veikta sasniegto, kā arī statistisko datu analīze. Autors sniedz savu novērtējumu brīvo zonu izvirzītajiem mērķiem, proti, kā galvenais mērķis tiek pieņemts jaunu darba vietu radīšana un bezdarba līmeņa mazināšana. Trešā daļā tiek veikta t Latvijas brīvo zonu darbības virzienu analīze pēc klasiskās klasifikācijas, tiek piedāvātas alternatīvas izmantošanas iespējas brīvām zonām, kā arī sīkāk izskatīta azartspēļu biznesa attīstības iespējas brīvo zonu teritorijā, kā vienu no variantiem šo zonu alternatīvam izmantošanas iespējam. Tiek analizēti statistiskie dati par ieņēmumiem valsts budžetā no azartspēlēm un to šķēršļiem, lai veicinātu šo komercdarbību veida attīstību brīvās zonās un iemeslu kāpēc būtu lietderīgi iestrādāt pašreizējā likumdošanā iespējas uzsākt, kā arī pārcelt daļu no spēļu zālēm uz brīvo zonu teritorijām. Pamatojoties uz veikto pētījumu un analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas (pirmā daļa sastāv no piecām nodaļām), secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 36 avots.
Atslēgas vārdi brīvā ekonomiskā zona, speciālā ekonomiskā zona, brīva zona, muita, brīvosta, azartspēles, alternatīvās izmanošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā free economic zone, special economic zone, free zone, customs, free port, gambling, alternative uses
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 09:21:08