Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Biomasas lejupdedzes gāzes ģeneratora ar divpakāpju gaisa padevi analīze un projektēšana
Nosaukums angļu valodā An analysis and design of biomass downdraft gasificator with two-stage air supply
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Sigurds Jaundālders
Recenzents Ivars Bekmanis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Biomasas lejupdedzes gāzes ģeneratora, ar divpakāpju gaisa padevi, analīze un projektēšana”, un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Jānis Baranovskis. Šajā maģistra darbā tiek apskatīta tēma par koksnes gazifikāciju. Vispārīgi tiek izklāstīts par koksnes gazifikācijas procesu, gazifikatoru veidiem, papildus uzstādītām iekārtām, kuras nepieciešamas gazifikatoru pilnvērtīgai darbībai, koksnes īpašības, kā arī gazifikatoru pielietojums mūsdienās. Papildus augstāk minētajam, maģistra darbā tiek projektēts lejupdedzes gāzes ģenerators, balstoties uz literatūrā izklāstītām rekomendācijām, un tiek veikts aprēķins galvenajai gazifikatora sistēmas sastāvdaļai, gāzes dzesēšanas un gaisa uzsildīšanas siltummaiņiem. Gāzes ģeneratorā par kurināmo tiks izmatota koksnes šķelda. Analītiskajā daļā tiek apskatīti iegūtie rezultāti no augstāk minētā gazifikatora, kad tas jau ir izražots un sākta tā izmēģināšana, iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar iecerētajiem, un tie tiek salīdzināti ar zinātniskajā literatūrā iegūto informāciju. Lai sasniegtu darba mērķi, nepieciešams izvērtēt daudz dažādu zinātnisko literatūru, kura saistīta ar gazifikatora projektēšanu un ekspluatēšanu, izdarīt secinājumus, atrast pretrunas starp dažādām literatūrām un rast tam visam kopsaucēju. Darbs sastāv no 70 lappusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 5 tabulām, 39 attēliem un 1 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 34 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Lejupdedzes gazifikators
Atslēgas vārdi angļu valodā downdraft gasificator
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2019 12:15:13