Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „PVN sistēmas pilnveidošana izmitināšanas pakalpojumu sektora attīstības veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā “Improving Value Added Tax System to Facilitate Development of Hospitality Industry”
Autors Zaiga Buiķe
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, A/S "LGS" valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas pilnveidošana izmitināšnas sektora attīstības veicināšanai”. Izmitināšanas nozare ir viena no Latvijas tūrisma vizītkartēm, kas veido vairāk nekā 4 % no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP). Lai noteiktu, cik labvēlīgs ir PVN režīms Latvijā, visbiežāk tiek vērtēti tādi kritēriji kā nodokļu elementi – maksātāji jeb subjects, objekts, bāze, likmes, atbrīvojumi un nodokļa atmaksājamās atlaides, kas pēc būtības ir līdzīgi visas Eiropas valstīs, lai gan pastāv arī dažas atšķirības, kas dažu valstu nodokļu maksātājiem rada zināmas prioritātes vai tieši pretēji – ierobežo tos. Darba mērķis ir pierādīt, ka PVN likmes palielināšana neveicinās izmitināšanas nozares attīstību. Darba autore ir izvirzījusi 1 hipotēzi, ka samazināto PVN 12% izmitināšanas pakalpojumiem nav ieteicams palielināt, un ja Eiropas Savienības dalībvalstīm PVN elementu pazīmes ir līdzīgas, tad Latvijas un pārējo Eiropas Savienību dalībvalstu nodokļu maksātājiem ir vienādi nosacījumi, tad nepastāv prioritātes un trūkumi attiecībā uz PVN nodokļa piemēŗošanu Latvijā vai kādā Eiropas Savienības dalībvalstī. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi - analizēt izmitināšanas nozares darbību Latvijā saskaņā ar Latvijas nacionālās attīstības plānu, izpētīt PVN likumdošanu Latvijā, samazināto likmju piemērošanas iespējas, identificēt izmitināšanas nozares pakalpojumus Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs un raksturot to aprites uzraudzībā iesaistītās institūcijas, izpētīt PVN reglamentējušo tiesisko bāzi Eiropas Savienības un citu valstu līmenī – pieredzi, PVN likmes, novērtēt Latvijas PVN likmes ietekmi un nodokļu slogu izmitināšnas nozarē. Pētījuma rezultātā konstatēts, ka pievienotās vērtības nodoklis vairāk negatīvi ietekmē darbietilpīgas nozares uzņēmumus. Tie atskaita proporcionāli mazāku priekšnodokli, jo par darbaspēka izmaksām PVN priekšnodokli neatskaita. Līdz ar to PVN tieši ietekmē izmitināšanas nozares pakalpojuma gala cenu. Maģistra darba apjoms ir 70 lappuses, sastāv no 3 daļām, tajā ir ietvertas 6 tabulas, 11 attēli un 77 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pievienotās vērtības nodoklis, nodokļu slogs, samazinātā PVN likme, izmitināšanas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā value added tax, tax burden, reduced VAT rate, accomommodation sector
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 15:15:55