Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ražošanas funkcija vēsturiskos muižu kompleksos
Nosaukums angļu valodā Production Function in the Historical Manor Complexes
Autors Anete Luste
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Prakt.doc. D. Bērziņš
Anotācija Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studentes Anetes Lustes maģistra darbā noskaidro vēsturiski veidojušos muižu pastāvēšanas iemeslus Latvijā un to ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumus mūsdienās. Darba vadītāja ir Dr. arch. Agate Eniņa. Vēsturisko muižu ansambļi ir nozīmīgs Latvijas kultūras un arhitektūras mantojums. Tā saglabāšanai un pastāvēšanas ilgtspējas veicināšanai nepieciešams ekonomisks pamatojums. Pētījuma mērķis ir noteikt vēsturiski veidojušos muižu pastāvēšanas iemeslus Latvijā un to ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumus mūsdienās. Maģistra darba ietvaros apzināta un apkopota informācija par vēsturisko muižu kompleksu veidošanos, izpētītas saimniecības ēku tipoloģiskās atšķirības, kā arī to telpiskais un funkcionālais plānojums vēsturisko muižu kontekstā. Veikta sociālo un politisko faktoru ietekmes izpēte muižu attīstībā gan pēc Agrārās reformas, gan pēckara periodā. Apzināts ar vēsturisko muižu mantojumu saistītais normatīvais ietvars, kā arī sociāli ekonomiskie un juridiskie faktori muižu reģenerācijai mūsdienās. Izpētīta Eiropā lietotā prakse vēsturisko muižu kompleksu un mūsdienu ražošanas ēku simbiozei, gan arī ražošanas funkcija integrēšana vēsturiskajos muižu kompleksos Latvijā. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka muiža vēsturiski bijusi saimnieciska organizācija un tās saglabāšanai nākotnē nepieciešama jaunas ekonomiski pamatotas funkcijas integrācija vēsturiskajā substancē. Vēsturiskās ēkas var tikt pakārtotas ar ražošanu saistītai satelītfunkcijai, taču ne ražošanas funkcijai mūsdienu izpratnē. Pētījums sastāv no 113 lapaspusēm, 127 attēliem, 2 pielikumiem, 94 informācijas avotiem – 23 iespieddarbiem, 41 elektroniskā resursa, 30 nepublicētiem materiāliem
Atslēgas vārdi muižas komplekss, ansamblis; muižu saimniecība, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā manor complex, ensemble; manor house production
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 19:42:54