Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA “ABB” digitālās mārketinga stratēģijas pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Digital Marketing Strategy for “ABB” Ltd."
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ervīns Butkevičs
Recenzents Rita Greitāne, Dr.oec., RTU IUV katedra, docents
Anotācija Maģistra darba autors: Vasilijs Marčuks Maģistra darba zinātniskais vadītājs: MBA Ervīns Butkevičs Maģistra darba temats: Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā SIA “ABB” Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauts 21 attēls un 27 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā 47 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir izveidot digitāla marketinga stratēģiju uzņemuma “ABB” SIA konkrētam biznesa nodaļām, saskanā ar uzņēmuma vadības pieprasījumu. Teorētiskajā daļā ir analizēta pieejama literatūra par digitāla mārketinga tēmu, ņemot vērā B2B biznesa modeļa specifiku. Analītiskā daļa ir izvertēta uzņemuma stratēģija un marketinga stratēgija, papildus analīzējot konkurentus un pētot statistiku saistītu ar darba tematu. Praktiskajā daļā, izmantojot informāciju apkopotu pirmajās divās daļās, ir izstrādāta digitālā mārketinga stratēgija. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Marčuks V. Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā SIA “ABB”: Maģistra darbs / V. Marčuks, Butkevičs E. - Rīga: RTU, SPN IEVF, maģistra profesionālā programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 87 lpp.
Atslēgas vārdi Digitāla markētinga stratēģija, B2B, SEO, SEM
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital marketing strategy, B2B, SEO, SEM
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2019 14:00:11