Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Satiksmes mierināšanas pasākumi pilsētās” (“Autoceļa P111 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Traffic Calming Measures in Urban Areas” (“Reconstruction of Road P111 Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents prof. A.Zariņš, RTU
Anotācija Darba autors: Jānis Beļickis Darba nosaukums bakalaura daļai: Satiksmes mierināšanas pasākumi pilsētās Darba nosaukums inženierprojekta daļai: Autoceļa P111 posma pārbūve Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Juris Smirnovs Bakalaura daļā tiek pētīta satiksmes mierināšanas pasākumi un to ietekme mūsdienu satiksmei pilsētās. Darba mērķis ir noskaidrot cik lielu darbu veic dažādu veidu satiksmes mierināšanas pasākumi pilsētās. Darba uzdevumi: apkopot datus par dažādiem satiksmes mierināšanas veidiem, izpētīt to nepieciešamību pilsētās, iegūt datus cik ļoti lielu ietekmi tie veic pilsētās Darbs sastāv no 12 daļām. Pirmajā daļā tiek veikts satiksmes mierināšanas raksturojums un apskatīta tā vēsture. Otrajā daļā tiek apskatīti satiksmes mierināšanas pasākumu veidi. Trešajā un ceturtajā nodaļā sīkāk tiek apskatīts ātrumvalnis, tai skaitā ātrumvaļņu vietas izvēle, aizliegumi, materiāli, un problēmas un joslas ātrumvaļņu izmantošana. Piektajā nodaļā tiek aprakstīts par skaņas veidojošajiem apzīmējumiem, un sīkāk par skaņas trepi. Sestajā un septītajā nodaļā tiek atainoti ceļa sašaurinājumiem, par to plusiem un mīnusiem un ceļu joslu sašaurinājumi. Astotajā nodaļā tiek sīkāk apskatīts rotācijas aplis un tā problēmas. Devītajā un desmitajā nodaļā tiek parādīts ātruma ierobežojumu veidi un satiksmes mierināšanas problēmas. Vienpadsmitajā un divpadsmitajā nodaļā tiek apskatīts ceļu satiksmes mierināšanu nepieciešamība pilsētās un apskatīts ātruma iespaids uz traumu rašanos. Inženierprojekta daļa sastāv no divām daļām. Aprakstošās daļas un rasējumu daļas. Inženierprojekta daļā izstrādāts tehniskais projekts autoceļa rekonstrukcijai un gājēju ceļa izbūvei. Darba kopapjoms ir 193.lpp. Darbā iekļauti 31 attēli un 43 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 29 literatūras avoti un tam pievienoti 3 pielikumi un 7 aprēķinu lapas.
Atslēgas vārdi Satiksmes mierinasana, pilseta
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic calming, urban areas
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2019 19:16:34