Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu atgūšana no fizisko personu uzkrājumiem”
Nosaukums angļu valodā “Recovery of Personal Income Tax Exemptions from Savings”
Autors Annija Balčūna
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents V.Andrējeva, A/S "LGS" valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu atgūšana no fizisko personu uzkrājumiem”. Uzkrājumu veidošana ir aktuāla tēma Latvijā, un, lai gan pēdējos gados iedzīvotāji krāj arvien vairāk, uzkrājumu veidošana joprojām ir neregulāra un nepārdomāta. Laicīgi sākta un regulāra uzkrājumu veidošana liecina par ilgtspējīgu domāšanu, rūpēm gan par sevi, gan saviem tuviniekiem, līdz ar to, iespēja atgūt daļu no samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, var kalpot par motivāciju uzkrājumu veidošanai. Pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi fizisko personu uzkrājumiem, savukārt, pētījuma priekšmets – uzkrājumu veidi, no kuriem iespējams atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot kāda ir Latvijas sabiedrības uzkrājumu veidošanas kultūra un kādu ietekmi uz fizisko personu uzkrājumu veikšanas atstāj IIN atmaksas iespējamība. Darba uzdevumi: aplūkot uzkrājumu veidus, no kuriem ir iespējams atgūt IIN atvieglojumus; izprast IIN atgūšanas procesu; aplūkot uzkrājumu veidošanas kultūru Latvijā un Baltijā; aptaujāt speciālistus, lai gūtu ieskatu Latvijas iedzīvotāju uzkrājumu veikšanas paradumos. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīti uzkrājumu veidi, no kuriem ir iespējams atgūt daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Otrajā daļā tiek aprakstīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanas process. Trešā daļa apskata uzkrājumu veidošanas kultūru Baltijas valstīs. Ceturtā daļa ietver interviju analīzi ar trīs speciālistiem. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapaspuses, tas sastāv no 4 daļām, darbā tika ievietotas 2 tabulas, 12 attēli, kā arī izmantoti 39 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, atvieglojumi, uzkrājumi, 3. pensiju līmenis, dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax, Recovery, savings
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 12:55:50