Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu analīze un pilnveide SIA "UAV Factory"
Nosaukums angļu valodā "Process Analysis and Improvement in "UAV Factory" Ltd"
Autors Aleksandra Taraseviča
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Anotācija Taraseviča A. (2019). Procesu analīze un pilnveide SIA “UAV Factory”: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 18 attēli (16 no tiem ir diagrammas), 7 tabulas, 12 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu, 15 avoti angļu un 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 11 lpp. Bakalaura darba mērķis ir ieviest nepieciešamās izmaiņas, lai standartizētu un kontrolētu ražošanas procesus un samazinātu brāķu iespējamību uzņēmumā SIA “UAV Factory”. Pirmajā darba daļā ietverta informācija par tādām metodēm kā FMEA analīze (jeb FMECA, jeb kļūdu iespējamo cēloņu, seku un bīstamības analīze); “7 zudumu” (“7 wastes”) analīze, “Lean” koncepcija, “Value Stream Mapping” (vērtību plūsmas kartes analīze), Eiropas Kvalitātes fonda izcilības modelis, kvalitātes izmaksu analīze un procesu karte, kuru izmanto, lai pareizi atspoguļotu procesus. Otrajā darba daļā izvērtēta uzņēmuma “UAV Factory” darbība – apskatīta uzņēmuma organizatoriska struktūra, izpētītas nodaļas darbības sfēras un uzņēmuma “UAV Factory” procesi. Analīzei izmantotas metodes, kuras aprakstītas bakalaura darba teorētiskajā daļā. Katrai analīzei pievienota informācija ar komentāriem par iegūtajiem datiem. Darbā ir paradīta tikai tāda informācija, kura nesatur komercnoslēpumu. Trešajā darba daļā aprakstītas idejas uzņēmuma iekšējo procesu pilnveidei – kas jāuzlabo uzņēmuma ikdienas darbībā, lai samazinātu brāķa iespējamību un paaugstinātu procesu efektivitāti. Turpat arī parādīti visi aprēķini, kā arī aprakstīts, kad uzņēmums sāks atpelnīt pilnveidojumos ieguldīto naudu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Uzņēmumā trūkst darbinieku, bet jaunu darbinieku apmācība ir nepareizi organizēta – tas izraisa vērtību nepienesoša darba laika paradīšanos un kļūdas ražošanas procesā. Uzņēmumam ir problēmas arī ar darba plānošanas un organizācijas procesiem. Bakalaura darbā piedāvāto izmaiņu ieviešana būtu lietderīga – organizācijai ir obligāti jāiegulda nauda datoru sistēmas atjaunošanā, jāmaina politika, lai darbiniekiem būtu motivācija nepamest savas darba vietas un lai uzņēmums kļūtu par pievilcīgu darba devēju. Būtu lietderīgi ieviest EFQM modeli. Uzņēmuma ienākumi no lidaparātu pārdošanas ir milzīgi, un gadījumā, ja ražošanas efektivitāte paaugstināsies, izmaiņās ieguldītā nauda ļoti ātri atpelnīsies.
Atslēgas vārdi Procesu analīze, procesi, kvalitāte, ražošana, analīze, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Process analysis, processes, quality, production, analysis, improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 12:11:53