Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi
Nosaukums angļu valodā Hybrid Project Management Methodologies
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Lauma Jokste
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija Darba teorētiskajā daļā ir veikts projektu vadības industrijas apskats, apkopotas septiņas projektu vadības metodoloģijas, kuras darba autore ir sagrupējusi tradicionālajās metodoloģijās un spējās izstrādes pieejās, kā arī veikts literatūras apskats par nozarē esošajiem hibrīdajiem projektu vadības metodoloģiju modeļiem. Darba analītiskajā daļā tiek plānota industrijas aptauja par populārākajām projektu vadības metodoloģijām un to raksturojošajiem elementiem. Balstoties uz veikto aptauju darba praktiskajā daļā tiek izvērtēti iegūtie rezultāti katrai metodoloģijai atsevišķi un veidoti hibrīdie veiksmes modeļi, apvienojot divu vai vairāku apskatīto metodoloģiju elementus. Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorijas daļa, pētījuma plānošanas daļa, rezultātu apskats un analīze, secinājumi. Darba mērķi bija analizēt teoriju par hibrīdajiem projektu vadības modeļiem un izpētīt to pielietojumu IT nozarē Latvijā. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 60 literatūras avotiem angļu valodā. Bakalaura darba izstrādes laikā tika izmantoti Google Scholar datu bāzē pieejamie zinātniskie raksti, laikraksti, interneta forumi un blogi.
Atslēgas vārdi Projektu vadība, projektu vadības metodoloģijas, hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management, project management methodologies, hybrid project management methodology models
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 15:02:09