Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas integrācija uzņēmumu vadības sistēmās
Nosaukums angļu valodā Integration of the Labour Protection Monitoring System into Corporate Management Systems
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Jānis Brics Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Mg. Scn. Ing. Jānis Bērziņš. Bakalaura darba tēma: “Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas integrācija uzņēmumu vadības sistēmās”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 68 lapām. Bakalaura darbs satur 27 attēlus, 27 tabulu, 14 aprēķinu formulas un 5 pielikumus Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba literatūras saraksts ietver 40 informācijas avotus. Bakalaura darba galvanie jautājumi un rezultāti: Pilnveidot darba aizsardzības organizācijas sistēmu stādu audzēšanas uzņēmumā. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Teorētiskajā daļā apskatīti darba aizsardzības normatīvie akti, ergonomikas jēdziens, mērķi un uzdevumi, darba vidē sastopamie riska faktori,un darba aizsardzības uzraudzības sistēmas izveides pamatprincipi Analītiskajā daļā sniegts pārskats par dārzkopības nozari. Apkopota un analizēta situācija sakarā ar arodsaslimšanām un nelaimes gadījumiem valstī. Praktiskājā daļa tika apkopota darbinieku aptaujas rezultāti,tikai novērtēti riski mehānikim, darba apstāķļu uzlabošana audzētavā un kādus individuālos aizsardzības līdzekļus izmanto audzetava. Noteikti priekšlikumi , kuri jārealizē uzņēmumā lai izveidotu darbspējīgu darba aizsardzības uzraudzības sistēmu. Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Brica J.” Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas integrācija uzņēmumu vadības sistēmās”. : Bakalaura darbs/ Zinātniskais vadītājs J.Bēziņš– Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. –68 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas integrācija uzņēmumu vadības sistēmās
Atslēgas vārdi angļu valodā Integration of labor protectionmonitoring system into enterprise management systems
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 10:24:44