Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ultrafiltrācijas membrān-šūnas izstrāde un tehnoloģisko parametru novērtēšana mikroorganismu šūnu atdalīšanā
Nosaukums angļu valodā Development of ultrafiltration membrane cell and evaluation of technological parameters for separation of microorganism cells
Autors Oskars Kurpnieks
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Oskars Grīgs
Recenzents Vjačeslavs Lapkovskis
Anotācija Maģistra darbā ir aprakstīta membrānseparācijas procesu darbība un to traucējošie faktori, kas samazina procesu efektivitāti. Aprakstīti membrānu tīrīšanas aspekti un dažādu membrānas virsmu destruktīvo vielu ietekme. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Scopus) un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu un vācu valodā, kas izdota no 1996. līdz 2019 g. Eksperimentālajā daļā tika konstruēts un izstrādāts membrānšūnas testa ietvars un izvērtēta tā darbība un tehnoloģiskie parametri. Izstrādātajā membrānšūnas ietvarā tika izmantotas Alfa-Laval ražotās polisulfona membrānas ar poru izmēriem 10kDa un 20kDa. Membrānām tika noteikti bāzes parametri (premiāta ražība pie dažādiem spiedieniem) ar destilētu ūdeni, tika noteikta filtrēšanas efektivitāte separējot P.Pastoris kultūru koncentrācijās 5 g/l un 20 g/l. Izpētīta ultrafiltrācijas kvalitāte šūnu atdalīšanā izmantojot fotometriskos mērījumus. Pētīta konstanta spiediena un periodiska spiediena režīmu ietekme uz filtrācijas ražību, salīdzināta ražība jaunai membrānai un membrānai, kura ir ķīmiski mazgāta. Aprēķināti membrānprocesu traucējošie faktori (membrānas pretestība, gēla slānis un poru nosprostošanās), veikta analīze par piesārņojuma ietekmi, kas radušies uz abu tipu membrānas virsmām pēc ultrafiltrācijas procesa. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 69 lpp, 22 attēlus, 13 tabulas, 3 pielikumus, darbā izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ULTRAFILTRĀCIJA, MEMBRĀNPROCESS, PICHIA PASTORIS, BIOTEHNOLOĢIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā ULTRAFILTRATON, MEMBRANEPROCESS, PICHIA PASTORIS, BIOTECHNOLOGY
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 14:56:16