Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ekoloģisko avāriju analīze Baltijas jūras piekrastē, starptautiskās sadarbība seku likvidēšanā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Ecological Accidents in the Baltic Sea Coast, International Cooperation in the Elimination of Consequences
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Romāns Andrijauskas
Recenzents Mihails Urbans, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Diplomprojekta nosaukums “Ekoloģisko avāriju analīze Baltijas jūras piekrastē, starptautiskā sadarbība seku likvidēšanā”. Diplomprojekta autors Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk – VUGD KRB) komandiera vietnieks pulkvežleitnants Mursals Kerimovs. Darba mērķis: Veikt ekoloģisko incidentu analīzi Baltijas jūras piekrastē no Latvijas-Lietuvas robežas, līdz Kolkas ragam. Lai sasniegtu diplomprojektā izvirzīto mērķi, kvalifikācijas darba autors izvirzīja šādus uzdevumus: 1. Sniegt informāciju par Baltijas jūras piekrastes teritoriju; 2. Sniegt informāciju par paaugstinātas bīstamības objektus Kurzemes reģiona teritorijā; 3. Sniegt informāciju par ekoloģiskiem incidentiem Kurzemes reģionā; 4. Sniegt informāciju par Kurzemes reģiona brigādes tehniku un aprīkojumu; 5. Sniegt informāciju par starptautisku sadarbību ar Lietuvas Republiku un organizāciju HELCOM; 6. Piedāvāt tehnoloģijas un metodes naftas produktu piesārņojuma lokalizācijai, likvidācijai un utilizācijai. Ātra un savlaicīga ekoloģisko incidentu likvidācija ir galvenais, lai nodrošinātu cilvēku drošību vietās, kur paaugstināto bīstamības objektu koncentrācija ir liela. Izmantoto likvidācijas resursu, iepriekšēji notikumi, un tās sekas analīze, ir galvenais avots, avāriju modelēšanā un ekoloģiska piesārņojuma likvidācijas plāna izstrādē. Jo atbilstošie preventīvie pasākumi būtiski samazina notikumu iemeslus, veicina veiksmīgu notikumu seku likvidāciju un samazina draudus apkārtnēs videi, cilvēku veselībai un dzīvībai. Darbā pielietotas kvalitatīvas un kvantitatīvas pētījumu metodes. Kā galvenie informācijas avoti, darbā tika izmantoti: 1. Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti; 2. Zinātniskie un pētnieciskie darbi; 3. Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekti; 4. Liepājas un Ventspils brīvostu Darbības plāni neparedzēta piesārņojuma gadījumā; 5. Paaugstinātu bīstamību objektu civilās aizsardzības plāni; 6. Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekti; 7. Interneta resursi. Darba gaitā diplomprojekta autors izdarījis secinājumus un sniedza priekšlikumus ekoloģisko incidentu prognozēšanai, lokalizācijai un seku likvidēšanai Baltijas jūras piekrastē. Darbs satur 62 lapas, 4 tabulas, 22 attēlus, pielikumu nav.
Atslēgas vārdi Ekoloģisko avāriju analīze Baltijas jūras piekrastē
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of ecological accidents on the Baltic Sea coast
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2019 17:46:09