Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīves kvalitātes un komforta izvērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā
Nosaukums angļu valodā The Quality and Comfort of Living in Riga City Centre
Autors Beāte Karmena Bāliņa
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Prakt.doc. D.Bērziņš
Anotācija Bakalaura darba “Dzīves kvalitātes un komforta izvērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā” ietvaros veikta dažādu faktoru analīze un vides padziļināta izpēte par to, kas nodrošina sabiedrībai pietiekamu komfortu un drošību ikdienas dzīvē Rīgas vēsturiskajā centrā. Galvenais mērķis ir noskaidrot, kāpēc liela daļa sabiedrības, kas ikdienā dzīvo, strādā, mācās vai apmeklē Centru citu vajadzību gadījumos, bieži vien izjūt diskomfortu atrodoties Centrā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Pirmajā daļā analizēti faktori, kas pilsētvidē sabiedrībai nodrošina pietiekamu komfortu un drošības sajūtu. Padziļināti jāizpēta šie nosacījumi, lai iegūtu kritērijus, pēc kuriem noteikt Centra atbilstību cilvēku komfortam. Kā arī šajā daļā tiek noskaidrots kāda ietekmi uz cilvēkiem atstāj šo problēmu klātesamība un nerisināšana. Otrajā daļā padziļināti pētīts un analizēts tieši Rīgas vēsturiskais centrs. Apskatīti pilsētvidi raksturojoši faktori – Centra pilsētvides teritorijas raksturojums, kā arī klimats, kas ietekmē prasības pēc dažāda veida komforta. Kā arī tiek analizētas Centra pilsētbūvnieciskās īpašības atbilstoši pirmās daļas izskatītajai teorijai. Tiek analizētas Centra ielas galvenokārt ietves un velosipēdistu joslas, Centra apzaļumošana un atpūtas vietas, kā arī vides pieejamība. Trešajā daļā analizēti veiksmīgi pilsētbūvnieciskie piemēri gan ārzemēs, gan tādi, kas jau realizēti Latvijā un arī Rīgā. Analizēta šo metožu atbilstība un iespējamība izmantot Centrā. Raksturota pozitīvā ietekme, ko katrs uzlabojums varētu sniegt. Darba izstrādes gaitā secināts, ka Rīgas vēsturiskajā Centrā par cilvēku ikdienas labsajūtu, komfortu, dzīves kvalitāti un drošību domāts salīdzinoši maz. Centrā pārsvarā ir domāts par autovadītāju ērtībām, taču Centrs ir pietiekami apdzīvots un tajā katru dienu ir vairāki desmiti tūkstoši apmeklētāju, kuriem šis komforts un drošība ir ļoti svarīga psiholoģiskajai un fiziskajai veselībai. Bakalaura darbs sastāv no 55 lappusēm, tajā izmantotas 29 ilustrācijas, 2 grafiki un 2 pielikumi. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 27 informācijas avoti, kā arī veikta viena aptauja.
Atslēgas vārdi Rīgas vēsturiskais centrs, komforts, dzīves kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga city centre, comfort, quality of living
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 19:07:24