Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Eiropas Savienības atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai
Nosaukums angļu valodā European Union support programmes for starting a business
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents RTU vieslektore, LLU docente, Dr.oec. L.Jankova
Anotācija Maģistra darba autors Elvijs Gravāns izstrādāja darbu, kura temats ir „ Eiropas Savienības atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Eiropas Savienības darbības programmu pilnveidošanai, balstoties uz veikto Eiropas Savienības atbalsta programmu apzināšanu un analīzi un atbalsta programmu salīdzinājumu Baltijas valstīs Maģistra darbā tiek pētīts, kādas Eiropas Savienības atbalsta programmas ir pieejamas uzņēmējdarbības uzsākšanai esošajā plānošanas periodā, jo, kā zināms, jauni uzņēmumi ir viens no Eiropas Savienības ekonomikas stūrakmeņiem, kas vienlaikus stimulē ekonomiku un rada jaunas darba vietas, līdz ar to ir svarīgi apzināt kāda veida atbalsta programmas ir pieejamas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Jāatzīmē, ka šiem uzņēmumiem ir būtiska nozīme Eiropas Savienības ekonomikā, jo mazie un vidējie uzņēmumi veido vairāk nekā 99 % no Eiropas Savienības uzņēmumiem un nodrošina divas trešdaļas darbavietu privātajā sektorā. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek vispārīgi aplūkoti uzņēmējdarbības uzsākšanas teorētiskie aspekti Eiropas Savienībā un izpētīta kāda ir uzņēmējdarbības nozīme ekonomikas attīstībā un kā iespējams uzsākt uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, kā arī tiek apskatīts ar kādām atbalsta programmām un pasākumiem Eiropas Savienība veicina uzņēmējdarbību. Otrajā daļā ir aplūkotas atbalsta programmas Latvijā prioritātes "Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšana” ietvaros esošajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī analizēts līdz šim paveiktais programmu ietvaros. Trešajā daļā ir analizētas darbības programmas prioritātes " Mazo un vidējo konkurētspējas veicināšana” ietvaros esošajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un ir izstrādāts modelis šo programmu uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 84 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli un 14 tabulas. Darbā izmantotas 83 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienība, atbalsta programmas, uzņēmējdarbības uzsākšana
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union, support programmes, starting a business
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 12:50:30