Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Projekta vadības kvalitātes uzlabošana, izmantojot buvniecības darbu pārvaldes sistēmu"
Nosaukums angļu valodā "Improving the quality of project management through a system of construction work management"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Sandris Paplavskis
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām – maģistra darba daļas un inženierprojekta daļas: • Maģistra darba tēma: “Projekta vadības kvalitātes uzlabošana, izmantojot būvniecības darbu pārvaldes sistēmu”; • Inženierprojekta tēma: Viesnīcas rekonstrukcija Aspazijas bulvārī 22. Maģistra darba mērķis ir izpētīt projektu vadības kvalitātes uzlabošanas iespējas, pielietojot būvniecības darbu pārvaldes sistēmu. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti pamatnosacījumi, kas būtu jāievēro, lai uzņēmumā ieviestu darbu pārvaldes sistēmu , kā arī projektu vadības pamatnostādnes un būvniecības darbu pārvaldes sistēmas un to veidi. Otrajā daļā tiek apskatīta projekta vadības process un iespējamie pasākumi, kā to uzlabot, lai sasniegtu organizatoriskus un finansiālus uzlabojumus. Trešajā daļā tiek analizēta ieviestās sistēmas efektivitāte un organizatoriskie un finansiālie ieguvumi, kas ir panākti un būtu sasniedzami, pilnveidojot projektu vadības procesu. Inženierprojekta sadaļā ir apskatīta viesnīcas ēkas rekonstrukcija, veikts pagalma zonas nesošo dzelzsbetona konstrukciju (plātne, kolonna, pamats) aprēķins. Ēkai ir jaukta konstruktīva shēma, pāļu pamati, monolīti dzelzsbetona pārsegumi, nesošās mūra ārsienas, mūra un vieglu konstrukciju starpsienas, koka konstrukciju jumta pārsegums. Viesnīcas ēkas platība ir 23 800 m2, ēkai ir 8 stāvi. Ēkā ir izvietots 141 numurs, 23 apartamenti, 6 konferenču zāles, 2 restorāni, SPA, baseins, administratīvās un koplietošanas telpas. Teritorijas labiekārtojums ir realizēts gar Aspazijas bulvāri bruģa segumā. Inženierprojekts sastāv no 6 daļām, kurās tiek izstrādāta ēkas arhitektūra, inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi, būvkonstrukciju tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, konstruktīvo elementu aprēķini, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, un objekta ekonomiskais pamatojums. Kopējais darba apjoms ir 230 (divi simti trīsdesmit) lapas puses, tabulu skaits –34(trīsdesmit četras), attēlu skaits – 45(četrdesmit pieci), izmantotās literatūras skaits 31 (trīsdesmit viens), kā arī inženierprojekta grafiskās daļa, kas izstrādāta uz 10 (desmit) A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Projekta vadības kvalitātes uzlabošana, izmantojot būvniecības darbu pārvaldes sistēmu
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving the quality of project management using the construction works management system
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.02.2019 11:26:30