Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Brīvo ekonomisko zonu darbības novērtēšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Performance of Free Economic Zones in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Reģionālā nevienlīdzība ir tēma, kas būs aktuāla vienmēr – gan lielākās un mazākās valstīs, gan starpvalstu salīdzinājumos un lokālos mērogos. Brīvās ekonomiskās zonas var būt efektīvs instruments, lai veicinātu ekonomikas augšupeju, un reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, bet tikai tad, ja tā īstenota pareizajā kontekstā. Svarīgākais šajā procesā ir īstenot visaptverošu kontroli, un veikt pilnvērtīgu, savlaicīgu darbības novērtējumu. Latvijā trūkst viennozīmīgas izpratnes par BEZ sasniegtajiem rezultātiem, un to vienotas interpretācijas, jo esošo pētījumu un revīzijas aktu izvirzītie konstatējumi savstarpēji konfrontē, nepastāv vienotas metodoloģijas to novērtēšanā. Līdz ar to pastāv nepieciešamība pēc visaptveroša atdeves noteikšanas modeļa ieviešanas, kas izskaustu iespēju dažādi interpretēt pastāvošos rezultātus, un nodrošinātu kontroles palielināšanu, veicinātu jomas sakārtotību. Maģistra darba tēma ir “Brīvo ekonomisko zonu darbības novērtēšana Latvijā”, un tās mērķis ir pilnveidot esošo novērtēšanas metodiku. Pētījuma objekts: Brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas Latvijā. Pētījuma priekšmets: Pārvaldes efektivitātes un darbības atdeves noteikšanas metodes. Darba ietvaros tika izpētīts brīvo ekonomisko zonu jēdziens un veidošanas motīvi, šādu anklāvu novērtēšanas metodoloģijas pieredze ārvalstīs un Latvijā, identificēti ietekmējošie faktori, riski un apdraudējumi. Salīdzinot ar ārvalstu praksi, tika identificētas atsevišķas nepilnības un veidoti priekšlikumi to novēršanai. Balstoties uz izpētīto pieredzi, tika izveidota jauna visaptveroša BEZ pārvaldes un anklāva darbības atdeves novērtēšanas metode. Darba apjoms 106 lappuses, 35 attēli un 9 tabulas, 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Brīvās ekonomiskās zonas; BEZ darbības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Free economic zones; FEZ; methodology of assessing FEZ
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2018 23:59:28