Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Ekranoplānu izmantošana civilpārvadājumos Baltijas jūrā un to ekonomisko un tehnisko aspektu izpēte.
Nosaukums angļu valodā Use of Ground-Effect Vehicles for Civil Transport in the Baltic Sea and Study of its Economic and Technical Aspects.
Autors Normunds Taurītis
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Asoc. profesore, Kristīne Carjova
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Ekranoplānu izmantošana civilpārvadājumos Baltijas jūrā un to ekonomisko un tehnisko aspektu izpēte”. Kā pētījuma objekts tiek aplūkots ekranoplāns pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ūdens akvatoriju robežās. Darbā ir izvirzīta hipotēze, ka ekranoplāna izmantošana ir pelnīt spējīga pasažieru transporta alternatīva Baltijas jūras ostas pilsētās. Maģistra darbs ir veidots no sešām nodaļām, katra no tām apskata specifisku jomu. Pirmā nodaļā sniedz vispārēju ieskatu par šāda transportlīdzekļa attīstības gaitu, darbības principiem, pārvietošanās specifiku un šādu transportlīdzekļu klasifikāciju, kā arī reāliem modeļiem, tostarp transportlīdzekļa tehnoloģisko gatavību. Otrā nodaļā tiek apskatīta ekranoplāniem saistošā starptautiskā likumdošana un prasību piemērošana. Tiek vērtēta atsevišķu valstu normatīvā regulējuma gatavība šāda transportlīdzekļa atzīšanai un reģistrēšanai. Trešajā nodaļā tiek izvērtēti ekranoplāna tehniskie aspekti, kas ietekmē tā ekspluatācijas iespējas dažādos apstākļos. Ceturtajā nodaļā tiek analizēts Baltijas jūras reģions kā akvatorija ekranoplānu izmantošanai. Šajā nodaļa tiek veikti aprēķini ekspluatācijai piemēroto dienu skaita noteikšanai, kas ir svarīgs kritērijs ekspluatācijas rentabilitātes aprēķiniem. Papildus tam tiek analizēta avio, autobusu un kuģu apkalpoto pasažieru plūsma un tendences potenciālajās ostu pilsētās. Tiek izstrādāti divi reāli maršruti, distances un laika aprēķiniem. Ņemot vērā degvielas patēriņu, attālumu un maršrutā pavadāmo laiku, tiek aprēķināta minimāla biļetes cena ekranoplāna pārvadājuma potenciāla noteikšanai. Šajā nodaļā tiek secināts, ka ekranoplāna pārvadājuma biļetes cena ir spējīga konkurēt tikai ar avio transportu un turpmākie aprēķini darbā tiek veikti izstrādātajam maršrutam Rīga - Tallina. Piektajā nodaļā tiek apzinātas un izvērtētas normatīvā regulējuma prasības, kas attiecas uz kopējo izmaksu grozu saistībā ar ekspluatācijas nosacījumu ievērošanu un izpildi. Sestajā nodaļā tiek veikti aprēķini biļetes cenas noteikšanai. Aprēķinu rezultāta tiek secināts, ka biļetes cena ir konkurētspējīga avio biļetes cenai, nosakot peļņu 50 % apmērā. Tādejādi tiek apstiprināta darbā izvirzītā hipotēze. Maģistra darba apjoms ir 111 lappuses, 44 attēli, 33 tabulas, 30 formulas, 66 literatūras avoti un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ekranoplāns, likumdošana, pasažieru plūsma, biļetes cena, reisa rentabilitāte, Baltijas jūras reģions
Atslēgas vārdi angļu valodā WIG ship, legislation, passenger flow on the various transport modes, tickets price, cost effectiveness, area of Baltic sea waters.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 11:31:29