Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas un procesu attīstība RTU Rīgas Biznesa skolā lai atbilstu AACSB Biznesa akreditācijas prasībām
Nosaukums angļu valodā Development of the Quality Assurance System and Processes of RTU RBS to Meet the Requirements of AACSB Business Accreditation
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Koliškins
Recenzents A.Dzedons
Anotācija RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ir viena no vadošajām biznesa skolām Baltijas reģionā, kas piedāvā Ziemeļamerikas stila augstāko izglītību bakalaura un maģistra līmenī uzņēmējdarbībā un vadībā. Sākot ar 2018. gadu, RBS ir biedrs Starptautiskā biznesa augstskolu attīstības asociācijā (AACSB) ar ilgtermiņa mērķi iegūt AACSB Biznesa izglītības akreditāciju. AACSB biznesa izglītības akreditācija ir prestiža un starptautiski atzīta akreditācija, kas ir daļa no tā sauktā “trīskāršā kroņa” – triju vadošo akreditāciju kopums – kuras visas iegūst tikai pasaules vadošās biznesa skolas. Ņemot vērā faktu, ka RBS vēl līdz šim ne reizi nav veikta AACSB akreditācija, ir grūti izvērtēt RBS atbilstību tai. Šī darba mērķis ir identificēt šī brīža RBS atbilstību AACSB akreditācijas standartiem un sniegt priekšlikumus, kā šādu atbilstību veicināt. Šī atbilstība tiek noskaidrota, veicot salīdzinošo analīzi starp AACSB Biznesa akreditācijas prasībām un citām ārējās kvalitātes novērtēšanas ietvarstruktūrām, kuru ietvaros ir veikta RBS kvalitātes vērtēšana. Šādā veidā tiek atrisināta subjektivitāte, kas varētu rasties, RBS iekšēji veicot pašnovērtējumu, vērtējot sevi pret katru AACSB Biznesa akreditācijas standartu. Ekspertu identificētās stiprās un vājās puses, kā arī rekomendācijas tiek izmantotas, lai izprastu potenciālos izaicinājumus, ar kuriem varētu saskarties RBS ceļā uz AACSB Biznesa akreditāciju. Šī darba otrā daļa ir saistīta ar apzināto problēmu pārvarēšanu, izpildot AACSB kritērijus, proti, Kvalitātes kultūras attīstību; Mācīšanās garantija; Datu vākšana un analīze; Akadēmiskā personāla attīstība; Studentu un akadēmiskā personāla pētījumi; Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas tālāka attīstība; Ētiskā uzvedība; Korporatīvā un sociālā atbildība; Stratēģija un mērķi; Pārvaldība un struktūras; Resursi. Lai to paveiktu, darbs salīdzina pieejamos RBS resursus ar citiem AACSB un CEEMAN akreditētajiem biznesa skolas reģiona resursiem, lai noteiktu, ka RBS ir ierobežoti pieejamie resursi salīdzinājumā ar salīdzināmām biznesa skolām. Ieteikumu īstenošanai tiek rekomendēts, ka RBS ievieš darba organizēšanas un pārvaldības sistēmu, sākot lietot Jira. Ņemot vērā to, ka RBS ir ierobežoti resursi, šāda sistēma ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu resursu pielietošanu. Provizoriskās rekomendāciju īstenošanas un sākotnējās AACSB akreditācijas iegūšanas izmaksas ir EUR 1,000,000 apmērā uz septiņiem gadiem, ar vidējām izmaksām gadā EUR 150,000 apmērā. Ņemot vērā pašreizējos RBS resursus, kritiski svarīgi, ka RBS pievēršas papildus līdzekļu iegūšanai, lai varētu atļauties iegūt AACSB akreditāciju. Īstenojot iepriekšminētos ieteikumus, tiks novērstas salīdzinošā analīzē konstatētie būtiskākie izaicinājumi attiecībā uz AACSB akreditācijas iegūšanu. Ir būtiski atzīmēt to, ka, ņemot vērā ierobežotos RBS resursus, šobrīd nav iespējams gūt pārliecību, ka RBS spētu pilnvērtīgi izpildīt visus AACSB Biznesa akreditācijas kritērijus. Tomēr AACSB Biznesa akreditācija ir nozīmīgs mērķis priekš RBS, jo tās iegūšana ļaus RBS pozicionēties kā prestižai un pasaules klases biznesa skolai, kas palīdzēs studējošo, kā arī izglītības, nozares un valdības partneru piesaistē.
Atslēgas vārdi Rīgas Biznesa skola, AACSB, Akreditācija, Kvalitāte, Kvalitātes vadības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Business School, AACSB, Accreditation, Quality, Quality Assurance System
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.05.2019 16:30:53