Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Universitāšu attīstības tendences un problēmas pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā The tendencies and problems of the university development in the urban environment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Jānis Zvirgzdiņš
Anotācija Maģistra darba tēma „Universitāšu attīstības tendences un problēmas pilsētvidē”. Tēmas aktualitāte saistīta ar Rīgas Tehniskās universitātes attīstības tendencēm, Ķīpsalas studentu pilsētiņas izveidi un pieejamo resursu optimizāciju, kā arī sekundārā nekustamā īpašuma integrēšanas pilsētvidē koncepciju, ar kuras palīdzību tiktu risinātas sociāli ekonomiskās problēmas Rīgas pilsētvidē. Maģistra darba mērķis – balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekšstatu par kopējām universitāšu darbības tendencēm un problēmām pilsētvidē, detalizētāk aprakstot vispārējos Rīgas Tehniskās universitātes darbību un attīstības ietekmējošos faktorus Rīgas pilsētā, kā arī risinot sociāli ekonomiskās problēmas galvaspilsētā, izstrādāt konceptu universitātes nekustamā īpašuma integrācijai noteiktā teritoriālajā apgabalā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā tiek izklāstīti teorētiski praktiskie aspekti, kuri, savstarpēji mijiedarbojoties, ietekmē pilsētvides un universitātes pastāvēšanas un pilnveidošanās iespējas, akcentējot augstākās izglītības iestādes nozīmi pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētvides veidošanas procesā. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta RTU izveide un raksturoti universitātes darbības principi, attīstības un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas tendences, kuru intensitāti ietekmē universitātes iekšējā un ārējā vidē pastāvošie draudi vai iespējas, kas rodas valsts politiskās, ekonomiskās, sociālās, tehniskās un ekoloģiskās situācijas savstarpējās mijiedarbības apstākļos. Praktiskajā daļā tiek sniegts vispārējs priekšstats par Ķīpsalas studentu pilsētiņas veidošanos un rīcībā esošo resursu optimizāciju, detalizētāk analizējot sekundārajā plānā novirzīto nekustamo īpašumu pārvaldības aspektus un potenciālās izmantošanas iespējas. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, speciālo literatūru, valsts iestāžu un privātā sektora pieejamiem sekundārajiem datiem, Rīgas Tehniskās universitātes iekšējo procesu izvērtēšanu un analīzi, kā arī iekšējo pieejamo un esošo dokumentu, informācijas un datu izmantošanu darba ietvaros noteikto uzdevumu izpildīšanai un izvirzītā mērķa sasniegšanai. Akadēmiskajā darbā apkopotā informācija un ieteikumi Rīgas Tehniskajai universitātei palīdzēs attīstīt nekustamo īpašumu pārvaldību, kā arī veidot sadarbību ar pilsētvidē pastāvošajiem dalībniekiem. Darbā tiek izstrādāta koncepcija viena nekustamā īpašuma pārvaldības procesu pilnveidei Rīgas Tehniskajā universitātē un integrācijai pilsētvidē. Maģistra darba apjoms ir 106 lappuses. Darbā ir 8 tabulas, 17 attēli un 7 pielikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts ar 66 vienībām.
Atslēgas vārdi Universitātes, Rīgas Tehniskā universitāte, pilsētvide, nekustamie īpašumi
Atslēgas vārdi angļu valodā University, Riga Technical University, urban environment, real estate
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 08:37:48