Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz viesu izmitināšanas nozares pakalpojumiem”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Value Added Tax on the Services Provided by the Hospitality Industry”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz viesu izmitināšanas nozares pakalpojumiem”. Balstoties uz sabiedriskajā telpā izskanējušo priekšlikumu – apsvērt iespēju palielināt pievienotās vērtības nodokli viesu izmitināšanas pakalpojumiem, bakalaura tēmas aktualitāte ir ļoti augsta, turklāt sabiedriskajā telpā izskanējušais viedoklis rada bažas par konkurētspējas samazinājumu nozarei, kura ir nozīmīgs eksporta ienākumu avots. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt, kāda ir pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz viesu izmitināšanas pakalpojumiem, izmantojot vairākas pētījuma metodes. Veiktās analīzes rezultāti norāda uz viesu izmitināšanas nozares attīstību, it īpaši piedāvājot ekoloģiskā un lauku tūrisma iespējas, taču būtiski pastāv vairāki šķēršļi kā informācijas trūkums, mārketinga aktivitāšu pasivitāte, nepietiekošā valsts atbalsta, nodokļa sloga iespējamais palielinājums, viesu izmitinātāju sadarbības trūkums. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apkopota būtiskākā pievienotās vērtības nodokļa būtība un tā piemērošana viesu izmitināšanas pakalpojumiem. Darba otrajā daļā tiek apskatītas konkurētspējas iespējas pēc samazinātās nodokļa likmes piemērošanas, kā arī apkopots Eiropas Savienības dalībvalstu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas principi. Trešajā darba nodaļā tiek praktiski atspoguļotas situācijas pie dažādām pievienotās vērtības nodokļa likmēm, lai izprastu nozares kopējo ekonomisko situāciju tajā un veiktu ietekmes novērtējumu tūrisma nozarē. Balstoties uz pievienotās vērtības nodokļa apmēra analīzi viesu izmitināšanas pakalpojumiem, tika apkopoti nozīmīgākie secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kā galveno minot, pievienotās vērtības nodokļa sloga palielināšana rada nekonkurētspējīgu piedāvājumu viesu izmitināšanā, reģionos izmantot tūrisma potenciālu lielākā apmērā, piedāvājot specifiskāku tūrisma piedāvājumu kā ekoloģiskais un lauku tūrisms, saņemot atbalstu no jaunizveidotām biedrībām, valsts un pašiem viesu izmitinātājiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 51 lappuse, kurās iekļauti 5 attēli un 5 tabulas. Darbā izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Viesu izmitināšanas nozare, pievienotās vērtības nodoklis, pievienotās vērtības samazinātā nodokļa likme, tūrisma un izmitināšanas pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Guest accommodation sector, value added tax, reduced value added tax rate, tourism and accommodation services
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 17:35:51