Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vertikālo vēja ģeneratoru attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Prospects for the Development of Vertical Wind Turbines in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Šatrevičs Vladimirs
Recenzents Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec., TAPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Kaspars Pētersons Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: “Vertikālo vēja ģeneratoru attīstības perspektīvas Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp., 16 attēliem, 11 tabulām, 13 pielikumiem un 27 informācijas avotiem; Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas atjaunojamo energo resursu nozares pašreizējo situāciju un perspektīvas, kā arī veikt potenciāla investīciju projekta analīzi. Autors teorētiskajā daļā apkopojis informāciju un pētījis esošo situāciju atjaunojamo energo resursu enerģētikas nozarē Eiropas Savienības un Latvijas valsts mērogā. Aplūkots “Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam” 7.virsmērķis, ES un Latvijas enerģētikas politikas attīstība un mērķi, Latvijas elektroenerģijas tirgus, Latvijas atjaunojamo energo resursu izmantotais un neapgūtais potenciāls. Pētījumu daļā veikti pētījumi par vertikālo vēja turbīnu elektrostacijas projekta attīstības iespējām, kur iekļauts elektrostacijas ģeogrāfiskā izvietojuma un priekšrocību raksturojums, uzstādāmo vertikālo vēja turbīnu raksturojums, aprakstīta projekta izstrādes gaita, prognozēti un modelēti saražotās elektroenerģijas apjomi un veikti investīciju analīzes aprēķini pie diviem projekta finansēšanas modeļiem. Investīciju analīzes rezultātā tika secināts, ka pie dotajiem nosacījumiem projekts ir noraidāms, taču tam ir potenciāls, tāpēc ir nepieciešama tā tālāka izpēte un analīze. Darba noslēgumā sniegti secinājumi par identificētajām problēmām un doti priekšlikumi to risināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pētersons, K., Šatrevičs, V. (2019) Vertikālo vēja ģeneratoru attīstības perspektīvas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura darbs akadēmiskajā studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50.lpp.
Atslēgas vārdi VAWT, vertikālās vēja turbīnas
Atslēgas vārdi angļu valodā VAWT, vertical axis wind turbines
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 15:50:14