Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Marketing Strategy Development for Startup Companies
Autors Nodirjon Karimov
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Nodirjon Karimov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā ir iekļauti 22 attēli, 2 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma mērķis bija izstrādāt mārketinga stratēģijas izstrādi starta uzņēmumiem un parādīt ieviešanas piemērus pēdējos starta uzņēmumos. Bakalaura darbs ietver īsu aprakstu par mārketinga stratēģijas izstrādes teoriju, pētījumiem, novērtēšanas un pielāgošanas stratēģiju izstrādes procesu un veidiem, kā mūsdienu jaunizveidotāji īsteno šīs stratēģijas, lai radītu konkurences priekšrocības. Turklāt šajā darbā tiek apskatīts, kā digitālie mediji mūsdienās ietekmē cilvēkus, un kā starta uzņēmumi var izmantot mūsdienīgu tendenci kā mārketinga stratēģiju, lai maksimāli izmantotu priekšrocības un kā novērtēt šo metožu efektivitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Karimov, N. (2019). Mārketinga stratēģijas izstrāde jauniem uzņēmumiem. Bakalaura darbs/ N. Karimov, V. Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaurakadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 55 lpp.
Atslēgas vārdi Startēšana, izstrāde, mārketings, stratēģija, Lean startēšanas metodika, konkurentu analīze, iekšējā un ārējā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Startup, Development, Marketing, Strategy, Lean startup Methodology, competitor analysis, Internal and external environment
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 14:00:26