Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Produkcijas plūsmas vadīšana piena apstrādes uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā ,,Flow management of milk product production companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents SIA ,,XINFOTECH” Iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Anotācija Edgara Dumbrovska bakalaura darba tēma” Produkcijas plūsmu vadīšana piena pārstrādes uzņēmumos.” Darba mērķis ir, balstoties uz produkcijas plūsmas izpētes rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus produkcijas vadības procesu pilnveidošanai un pasūtījuma izpildes laika samazināšanai piena pārstrādes uzņēmumos. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti seši darba uzdevumi, kuros ietilpst produkcijas plūsmu modeļu izpēte, analizēt darbības, kuras organizē plūsmu vadības izpildi piena pārstrādes uzņēmumos, izpētīt Latvijas piena pārstrādes nozari un apskatīt galvenās produkcijas plūsmas piena pārstrādes uzņēmumos, secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana. Tika izmantota analītiskā metode, novērošanas metode, SVID analīzes izveide un aptaujas izstrāde. Pētījuma rezultāti liecina, ka piena pārstrādes uzņēmumiem rada grūtības noteikt nepieciešamos gatavās produkcijas apjomus, kā rezultātā gatavās produkcijas noliktavā veidojas produkcijas iztrūkums vai pārpalikums. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Darbā ir iekļauti 42 attēli, 4 tabulas un 3 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Produktcijas plūsmas, derīguma termiņš, “Just in Time”, krājumu veidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Production flows, Expiration date, “Just in Time”, Stockpiling
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 18:30:35