Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Būvniecības uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Development Project of a Construction Company"
Autors Baiba Meijere
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Normunds Balabka, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Baiba Meijere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. doc., Mg.oec., dipl. oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Būvniecības uzņēmuma attīstības projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 19 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu, angļu, valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: tika sniegta informācija par būvniecības uzņēmuma darbību, aprakstītas tendences būvniecības tirgū un novērtēts uzņēmuma finanšu stāvoklis, veikta uzņēmuma SVID analīze un pētīts kādas ir tendences būvniecības inovācijās. Uzņēmuma darbība būvniecības nozarē ir sekmīga un nav apdraudēta, taču veicot vairākas nozīmīgas darbības iekšējās vides uzlabošanā un darbibas procesu sakārtošanā varētu iegūt papildus efektīvu jaudu un atspērienu vērtīgākas uzņēmējdarbības turpināšanā, tā nostiprinot savas pozīcijas jau esošajā tirgu un, iespējams, lūkoties ES virzienā. Tika izstrādātas veicamās darbības uzņēmuma saimnieciskās darbības turpmākai attīstībai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Meijere, B. (2019). Būvniecības uzņēmuma attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 74 lpp.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmums, attīstība, inovācijas būvniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction company, development, innovation in construction
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 17:13:02