Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Smagas tehnikas remonta cehs un biroja telpas"
Nosaukums angļu valodā "Shop for repair of heavy machinery and office premises"
Autors Arkādijs Brehovs
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Videvuds-Ārijs Lapsa
Recenzents Raimonds Ozoliņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: • I Pētnieciskā daļa ar tēmu “Ārējais stiegrojums”; • II Inženierprojektu daļas ar tēmu “Smago tehniku remontu cehs un biroju telpas”. Pētnieciskā daļa sastāv no ieskata par ārējo stiegrojumu vēsturi, to būtību, konstruktīvo risinājumu, izmantošanu jaunbūvēs un rekonstrukcijas darbos. Pētnieciskā darba ietveros tika veikti tērauda cauruļveida kolonnas un tērauddzelzsbetona cauruļveida kolonnas statiskie aprēķini un salīdzinājumi. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts risinājums smago tehniku remonta ceham un biroju telpām Rīgā. Tas sastāv no vispārēja apraksta, norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas aplēses, 3 galveno konstrukciju variantu (tērauda HEA, tērauda cauruļveida un tērauddzelzsbetona cauruļveida) aprēķina un ekonomiskā salīdzinājuma, ugunsdrošības un inženierkomunikāciju principiāliem risinājumiem, atsevišķu konstruktīvo elementu (pamats un pamatne, tērauda HEA kolonna, jumta kopne) aprēķiniem un dimensionēšanas, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas apraksta, būves ekonomiskā pamatojuma, arhitektūras un būvkonstrukcijas rasējumiem, tehnoloģiskām kartēm un kalendārā grafika. Darba apjoms: teksts -228 lpp., 84 att., 40 tabulas, 9 rasējumi A1 formāta, 1 rasējums A2 formāta, 1 rasējums A1 pagarinātā formāta, 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ārējais stiegrojums, Smago tehniku remontu cehs un biroju telpas, ārējo stiegrojumu vēsture, ārējo stiegrojumu butība, tērauddzelzsbetona cauruļveida kolonnas
Atslēgas vārdi angļu valodā External Reinforcement, Shop for repair of heavy machinery and office premises, history of the external reinforcement, external reinforcement essence, steel-concrete tubular columns
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2019 19:35:38