Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Vārdu darināšana telesakaru jomā.
Nosaukums angļu valodā Word Formation in the Field of Telecommunications.
Autors Marina Ogay
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Mag.philol., lektore Oksana Ivanova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības 4.kursa studente Marina Ogay. Darba tēma ir “Vārdu darināšana telesakaru nozarē”. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, nobeiguma, literatūras saraksta un pielikumiem, kas ietver glosāriju un avottekstu. Teorētiskajā daļā autore izskata diskursa jēdzienu, vārdu darināšanas paraugus, kā arī terminoloģijas standartizācijas jautājumus. Autore sniedz piemērus no avotteksta un mērķteksta, lai ilustrētu teorētiskajā daļā izskatītos jautājumus. Praktiskā daļa it avotteksta tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Avotteksts ir ņemts no grāmatas New Telecom Networks: Enterprises and Security (2014), kuras autors ir Daniels Battu. Tulkojuma apjoms ir 60 lpp.
Atslēgas vārdi tehniskā tulkošana, vārdu darināšana, terminoloģija, polisēmija
Atslēgas vārdi angļu valodā technical translation, word formation, terminology, polysemy
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 15:08:47