Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Jaunas pieejas izstrāde būvniecības iepirkumu īstenošanai Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of a new approach for construction procurements in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents Iveta Stāmure
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Piedāvājumu izvēles kritēriju noteikšanas problēmas un risinājumi būvniecības iepirkumos Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, vai Latvijas būvniecības iepirkumu praksē saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana notiek efektīvi. Pētījuma priekšmets ir saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanas efektivitāte būvniecības iepirkumos. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām – analītiskās, teorētiskās, pētījuma un projekta daļas. Pirmajā daļā aprakstīta atklāta konkursa iepirkuma procedūras un būvniecības iepirkumu raksturojums. Otrajā nodaļā analizēti publisko iepirkumu principi un piedāvājumu vērtēšanas kritēriju saturs. Trešajā nodaļā analizēti piedāvājuma izvēles kritēriju piemērošanas piemēri būvniecības iepirkumos. Ceturtajā nodaļā apkopota informācija par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma piemērošanas praksi Latvijā un sniegti ieteikumi piedāvājumu izvēles kritēriju piemērošanā. Pētījuma periods: no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 1. oktobrim izsludinātie atklātie konkursi. Maģistra darba apjoms ir 129 lapas, tajā ir 34 tabulas un 18 attēli. Papildus pamattekstam ir pielikums uz 6 lapām.
Atslēgas vārdi publiskie iepirkumi, atklāts konkurss, būvniecības iepirkumi, publisko iepirkumu principi, vērtēšanas kritēriji, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Atslēgas vārdi angļu valodā public procurement, open tender, construction procurement, principles of public procurement, evaluation criteria, most economically advantageous tender
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2020 13:15:18