Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Valsts parāda sociāli ekonomisko seku novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Socio-Economic Effects of Government Debt
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Prof. T.Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Valsts parāda sociāli ekonomisko seku novērtējums”. Pasaules finanšu krīzes ietekmē daudzu valstu parāds būtiski pieauga un tas ar katru gadu turpina pieaugt, un pilnīga aizņēmumu atmaksa kļūst arvien grūtāk realizējama arvien pieaugošā valsts parāda apjoma dēļ. Pieaugot valsts parāda apmēram pieaug izdevumi valsts parāda apkalpošanai, tas var novest pie izdevumu samazināšanas sociāl – ekonomisko procesu nodrošināšanai un attīstībai valstī. Līdz ar to ir aktuāls jautājums, cik lielā mērā Latvijā īstenotā valsts parāda politika ietekmē valsts sociāl – ekonomiskos procesus. Pētījuma mērķis ir noskaidrot mijiedarbības līmeni starp valsts parādu un tautsaimniecības procesiem Latvijā. Atbilstoši pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, teorētiskajā daļā tiek atspoguļoti valsts parāda fundamentālie aspekti – valsts parāda jēdziens, būtība, veidi, vadības metodes un sociāli – ekonomiskās sekas. Analītiskajā daļā tiek veikta valsts parāda un radīto sociāli – ekonomisko seku analīze Latvijā, un analizēti Latvijas valsts parāda negatīvo seku mazināšanas paņēmieni. Iegūtie rezultāti parāda, ka Latvijas valsts parāda straujais pieauguma temps ir apstājies un valsts parāda līmenis pēdējos gados saglabājas robežā ap 40% no iekšzemes kopprodukta, tas liecina par valsts parāda stabilizēšanos ilgtspējā līmenī. Valsts parāda struktūrā lielāko daļu veido ārējais parāds, tas padara valsts ekonomiku jūtīgu pret situāciju pasaules tautsaimniecībā. Lai nodrošinātu ekonomiskas attīstību ilgtermiņā Latvijas valdībai nepieciešams nodrošināties pret ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, ekonomikas cikla augšupejas fāzē realizēt ierobežojošu fiskālo politiku, bet lejupslīdes fāzē – stimulējošu fiskālo politiku. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 2 nodaļām, 7 apakšnodaļām, 25 attēliem, 10 tabulām.
Atslēgas vārdi Valsts parāds
Atslēgas vārdi angļu valodā Government Debt
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 06:45:13