Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Pašvaldības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Management at a Municipal Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Armands Kalniņš, Mg.paed., Alberta koledžas lektors
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp. (neskaitot pielikumu), tajā iekļauti 24 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore analītiskajā daļā analizēja Rīgas pašvaldības policijas personālu un tā vadības procesus, teorētiskajā daļā tika apskatīti teorētiskie aspekti, kuri attiecas uz personāla vadības procesiem. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti, pirmais projekts, ar mērķi palīdzēt piesaistīt vairāk jaunu darbinieku, lai stabilizētu personāla mainību Rīgas pašvaldības policijā, otrais projekts paredzēts esošo darbinieku pilnveidošanai un attīstībai un trešais projekts ir izstrādāts, lai Rīgas pašvaldības policija piedomātu pie pasākumu organizēšanas, ar mērķi saliedēt kolektīvu un vairot darbinieku apmierinātību ar darbu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Biciņa, K., Gailīte, S. (2019). Pašvaldības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, personāla apmierinātība ar darbu
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel management, staff satisfaction with work
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 13:54:31