Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Videi draudzīga transporta attīstības iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ,,Development possibilities of environmentally friendly transport in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents SIA ,,CMA/CGM LOG'' komercdirektors D.Bērtulis
Anotācija Bakalaura darba autore Dace Baltiņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Videi draudzīga transporta attīstības iespējas Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi videi draudzīga transporta attīstības iespējām Latvijā. Pamatojoties uz statistikas datiem, kā galvenā problēma bakalaura darbā tiek formulēta pārlieku lielais motorizēto transportlīdzekļu skaits pilsētā un to radītais vides piesārņojums. Neattīstīto transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta nepietiekamās popularitātes dēļ Rīgas pilsētas centrā ir liels motorizēto transportlīdzekļu skaits, kurš tikai palielina vides piesārņojumu un samazina ielu caurlaidspēju, veicinot sastrēgumu veidošanos. Bakalaura darba gaitā analizēti pieejamie informācijas avoti par videi draudzīga transporta attīstību Eiropas savienības valstīs, to pieredze, kā arī esošie un plānotie transporta infrasruktūras risinājumi, kā arī bezizmešu auto attīstības tendences Latvijā. Izstrādāti iespējamie risinājumi, lai veicinātu videi draudzīga transporta attīstību Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 71 lappuse. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 10 tabulas un 1 pielikums uz 3 lappusēm. Darbā izmantotas 50 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Videi draudzīgs transports, elektroauto, bezizmešu auto
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmentally friendly transport, electric car, zero emissions car
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 08:44:27