Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Siguldas novada attīstības stratēģijas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Sigulda Region Development Strategy
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Doc.V.Šatrevičs
Anotācija Darba autors: Raivis Kalniņš Darba tēma: Siguldas novada attīstības stratēģijas pilnveidošana Darba veids: Maģistra darbs Studiju programma: Pilsētu un reģionu inženierekonomika Zinātniskā darba vadītāja: Asoc. prof. Tatjana Survilo Kvalitatīvai stratēģiskai plānošanai un stratēģijas ieviešanai ir liela nozīme kā procesam un instrumentu kopumam, kas virza pašvaldības attīstību. Stratēģijai jāsniedz reāli norādījumi efektīvai pašvaldību resursu sadalei, lai uzturētu un nodrošinātu augošu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī uzturētu un uzlabotu sabiedrisko infrastruktūru un apkārtējo vidi. Maģistra darbā tika izpētīti faktori, kas ietekmē pašvaldību attīstību un to attīstības plānošanu, kā arī analizēti pašvaldību attīstību regulējošie dokumenti Latvijā, sabiedrības līdzdalības iespējas pašvaldību attīstības plānošanā. Tika analizēts Siguldas novads un tā attīstības stratēģijas mērķi un rīcības, kā arī veikta Siguldas novada iedzīvotāju un uzņēmumu pārstāvju aptauja ar mērķi noskaidrot to informētību un iesaisti novada plānošanas procesos, kā arī analizētas galvenās jomas, kur Siguldas iedzīvotāji saredz attīstības iespējas un problēmas. Tika secināts, ka Siguldas novadā plānošanas procesā nav realizēta atgriezeniskā saite starp iedzīvotājiem un pašvaldības administrāciju, kas savukārt iedzīvotājiem nerada motivāciju piedalīties plānošanas aktivitātēs pašvaldībā. Tika rekomendēts informāciju par attīstības mērķu realizāciju un to rīcību izmaksām padarīt publiski pieejamu, vienkārši atrodamu, ikgadēji apkopotu, kas veidotu atklātu, uz sadarbību vērstu un līdz ar to uzticamu pārvaldības procesu. Maģistra darbs sastāv no teksta daļas un 1 pielikuma. Teksta daļa sastāv no ievada, 10 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darbā ir 34 attēli, 2 tabulas, kopējais lappušu skaits ir 90 lpp.
Atslēgas vārdi pašvaldība, pašvaldības attīstības plānošana, sabiedrības līdzdalība, Siguldas novads
Atslēgas vārdi angļu valodā municipality, municipality development planning, public participation, Sigulda municipality
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2019 10:07:06