Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Mileniāļu personāla motivācijas pilnveides projekts sabiedrisko attiecību uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project for Development of Millennials’ Motivation in a Public Relations Company"
Autors Ginta Ozoliņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Daira Aramina, docente (prakt.), MBA
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Ginta Ozoliņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Mileniāļu personāla motivācijas pilnveides projekts sabiedrisko attiecību uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 18 attēls, 17 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā noskaidrots, ka sabiedrisko attiecību uzņēmumā gandrīz visi darbinieki ir mileniāļu paaudze. Pētījuma rezultāti norāda, ka esošā motivācijas sistēma darbiniekiem nav saistoša un motivējoša. Noskaidrotas uzņēmuma iespējas un piedāvāti priekšlikumi pilnvērtīgai motivācijas sistēmas izveidei, piemēram, ieviest ikgadējās darbinieku brokastis ar vadītāju, noteikt mentoringa sistēmu, pilnveidot prēmiju sistēmu un ieviest attālināta darba iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozoliņa, G., Ščeulovs, D. (2019). Mileniāļu personāla motivācijas pilnveides projekts sabiedrisko attiecību uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 83 lpp.
Atslēgas vārdi Mileniāļu paaudzes motivācija; mileniāļi, mileniāļu paaudze
Atslēgas vārdi angļu valodā Millennials
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 18:58:47