Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ūdens ugunsdzēsības sistēmas metodisko noteikumu pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Methodological Rules of the Water based Fire Protection System
Autors Annija Sleže
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Vaivods
Recenzents Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojektu izstrādāja Rīgas Tehniskā Universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras studente Annija Sleže. Diplomprojekta tēma ir „Ūdens ugunsdzēsības sistēmas metodisko noteikumu pilnveide”. Diplomprojekta darbs sastāv no 9 nodaļām, apakšnodaļām, kā arī 1. pielikuma. Diplomprojekta analītiskā daļa daļā tiek izskatīta, kā radusies automātiskā ūdens ugunsdzēsības sistēma. Tika salīdzināti šīs sistēmas veidi - automātisko ūdens sprinkleru ugunsdzēsības sistēma (turpmāk anotācijā - sprinkleru sistēma) un automātisko ūdens drenčeru ugunsdzēsības sistēma. Tika apskatītas un aprakstītas biežāk sastopamās problēmas, attiecībā uz sprinkleru sistēmu, kā piemēram, informācijas trūkums. Tika aprakstīta Latvijas normatīvie akti, kas attiecas uz sprinkleru sistēmas izbūvi, un apkopi Latvijā, kā arī ir apskatīta un aprakstīta citu valstu pieredze šajā jomā. Diplomprojekta teorētiskajā daļā ir aprakstītas projektēšanas prasības, kuras ir jāievēro plānojot sprinkleru sistēmu, kā arī nosacījumi, kuri jāievēro, lai sprinkleru sistēmu nododotu ekspluatācijā. Tika aprakstīta arī sistēmas izbūve – piemēram, sūkņu stacijas izbūve. Apskatīti arī cauruļu savienojumi ar kouplingu, sprinkleru smidzinātāju veidi, un to montāža. Tika aprakstīta sprinkleru sistēmas apkope un pārbaude, kas galvenokārt balstās uz Latvijā izdotiem normatīviem aktiem. Šīs daļas turpinājumā autore apraksta, kā un kāpēc būtu jāmarķē sprinklersistēma. Savukārt diplomprojekta praktiskajā daļā, autore ir izveidojusi metodisko materiālu, par paraugu ņemot Amerikā izveidoto sprinkleru sistēmas standartu. Metodiskais materiāls ir izveidots par sistēmas īpatnībām, ekspluatāciju, un apkopi. Diplomprojektā tika izmantoti 33 avoti, kur 1 ir Latvijas Republikas likums, 5 Ministru Kabineta noteikumi, 2 Latvijas Valsts standarti, 1 – citu valstu standarts, 1 literatūras avots, 2 – uzņēmuma materiāli, 1- prezentācijas materiāls, un 20 interneta resursi. Diplomprojekts ir izstrādāts uz 91 lapas, satur 29 attēlus, 10 tabulas, un 1. pielikums ar 24.attēliem.
Atslēgas vārdi sprinklersistēma, metodiskais materiāls, pārbaude
Atslēgas vārdi angļu valodā sprinklersystem, methodological material , checking
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2019 23:06:51