Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Restorāna personāla kvalifikācijas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Restaurant Personnel Qualification"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sandra Reinfelde
Recenzents Līga Kamola, docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Ginta Pētersone Diplomprojekta darba zinātniskais vadītājs: Mg.psych. Sandra Reinfelde Diplomprojekta darba temats: Restorāna personāla kvalifikācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti 17 latviešu un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Veikta restorāna personāla apmācības procesa analīze un noteikti trūkumi. Izpētīti teorētiskie materiāli. Piedāvāti divi alternatīvi projekti darbinieku kvalifikācijas celšanai. Izstrādāti viesmīļa amata standarti. Piedāvāts mentoringa norises plāns un mentoringa procesa vadlīnijas. Diplomprojekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Pētersone G.: Restorāna personāla kvalifikācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ G. Pētersone, S. Reinfelde.- Rīga: RTU, UIVI TIN, Diplomprojekta profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2019. – 68. lpp.
Atslēgas vārdi Kvalifikācijas celšana, mentorings, amata standarti
Atslēgas vārdi angļu valodā Qualification improvement, mentoring, job standards
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2019 12:28:25