Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas proces analīze un pilnveide SIA "Stenders" ražotnē"
Nosaukums angļu valodā "Manufacturing Process Analysis and Improvement in "Stenders" Ltd"
Autors Everita Marija Zeimule
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Baiba Drēgere-Vaivode
Recenzents Dr.oec., Anita Straujuma
Anotācija Zeimule E. M. (2019). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “STENDERS” ražotnē: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. B. Drēgere-Vaivode. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65. lpp., tajā iekļauti 13 attēli un 23 tabula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 9 avoti latviešu un 32 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA “STENDERS” ražotnes telpas un izstrādāt priekšlikumus to iekārtošanai 2019. gadā, izpētot labākās metodes priekšlikumu realizēšanai. Pirmajā darba daļā tika izpētītas, izvērtētas un salīdzinātas vairāku autoru publikācijas par kvalitātes vadības metodoloģijām un dažādi procesu pilnveides un ražotnes izvietojuma uzlabošanas metodes un metodoloģijas, kā LEAN, Six sigma, DMAIC metode, “Spaghetti” diagramma, u.c. Otrajā darba daļā analizēts “STENDERS” ražotnes esošais iekārtojums trīs zonās – izejvielu noliktavas, vannas bumbu cehs un ražošanas vadītāju kabinets. Ražotnes zonās notiekošie procesi tika analizēti, izmantojot, “Spaghetti” diagrammas, kā arī tika mērīts procesu soļu laiks un meklētas uzlabojumu iespējas, samazinot zudumus un procesam veltīto laiku. Tika pielietota DMAIC metode izejvielu noliktavu padziļinātākai analīzei un iegūti rezultāti tālākai priekšlikumu izstrādei. Trešajā darba daļā tika izvirzīti procesu pilnveides priekšlikumi, izmantojot teorētiskajā daļā apskatītos materiālus un analīzi, kas veikta otrajā daļā. Tika secināts, ka uzņēmuma ražotnē nepieciešams veikt iekārtojuma izmaiņas. Tika sniegtie priekšlikumi par izejvielu noliktavas zonu apvienošanu vienā un “5S” sistēmas ieviešanu tās iekārtojumā, vannas bumbu ceha atsevišķu iekārtu pārvietošanu un ražošanas vadītāju un tehnisko darbinieku kabinetu pārvietošanu.
Atslēgas vārdi Ražošana, procesi, Lean, kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing, processes, Lean, quality
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 08:16:34