Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Latvijas viduslaiku pilis mūsdienu kultūrvidē
Nosaukums angļu valodā Medieval Castles of Latvia in the Contemporary Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Dr.arch., arh. J. Zilgalvis
Anotācija Maģistra darbā ,,Latvijas viduslaiku pilis mūsdienu kultūrvidē’’ sistemātiski apkopota un analizēta Latvijas viduslaiku piļu vēsturiskā un telpiskā attīstība, ideoloģiskais un funkcionālais piepildījums. Kultūrvēsturiskajai videi zaudējot savu sākotnējo un pastarpināto funkciju, jautājums par efektīvu, ilgstspējīgu un funkcionālu būvapjoma un telpvides turpmāko pielietojumu un attīstību iegūst īpašu aktualitāti. Viduslaiku piļu vēsturiskās vērtības apzināšana un novietojuma principu izpēte ainaviskajā vidē ir saistīta ar turpmāku efektīvu gan pilsētvides gan lauku teritorijas izmantošanas iespēju novērtēšanu. Tas uzlabotu kopējo ainavisko vidi, tās kvalitāti un padarītu to vairāk atraktīvu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Maģistra darbā analizēti viduslaiku piļu un pilsdrupu transformēšanās aspekti, to mijiedarbība ar laikmetīgās kultūras procesiem. Pētījuma ietvaros izpētīti piļu vēsturiskie funkcionālie izmantošanas veidi, aktuālā stāvokļa apzināšana, noskaidrotas nākotnes attīstības prognozes, veiksmīgākie apsaimniekošanas principi, kas saistīti ar šādu kultūrvēsturisko būvju pielāgošanu laikmetīgās kultūras aktivitātēm un sabiedrības interesēm. Veikts socioloģiskās ieinteresētības novērtējums, kas ļauj prognozēt mūsdienās funkcionējošo viduslaiku piļu pieprasījumu un dzīvotspēju mūsdienu kultūrvidē.
Atslēgas vārdi Viduslaiku pilis, pilsdrupas, ainava, kultūrvide, vēsturiskais mantojums, apsaimniekošana, telpiskā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Medieval Castles, ruins, landscape, culture, spatial environment, historical heritage, management,
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 19:25:06