Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Financial stability improvement project in a retail company
Autors Laura Balode
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Docente Tatjana Mavrenko, Banku Augstskola
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 76 lapas. Darbā ir 23 tabulas, 22 attēli, 12 formulas, 45 literatūras avoti un 19 pielikumi. Darbā autore apraksta uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītājus un veic to novērtējumu, izmantojot finansiālā stāvokļa indeksu. Tiek veikta nozares un konkurentu finansiālās stabilitātes rādītāju un to ietekmējošo faktoru analīze un ekspertu intervija. Darba turpinājumā, balstoties uz novērotajām tendencēm tiek prognozēti uzņēmuma finanšu rādītāji nākamajam pārskata periodam, un izveidots modelis ar plānotajām bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina izmaiņām. No iegūtā modeļa tiek veikts atkārtots uzņēmuma finansiālās stabilitātes indeksa un tā rādītāju novērtējums. Priekšlikumu rezultātā uzņēmuma finansiālā stabilitāte uzlabojusies. Pēc priekšlikumu ieviešanas, novērojams neto apgrozījuma pieaugums 3% apmērā, un peļņas pieaugums 39% apmērā, kas uzņēmumam palīdz novērst galveno konstatēto finansiālās stabilitātes risku - naudas līdzekļu trūkumu. Pašu kapitāla atdeve pieaugusi par 15%, pārdošanas pieauguma temps pret 2018. gadu pieaudzis par 18%, uzrādot labāko pārdošanas pieauguma tempu kopš 2015. pārskata gada. Rentabilitātes rādītājs pieaudzis par 20% pret 2019. gadā prognozēto rādītāju, starpseguma likviditātes koeficients uzlabojies par 35%, absolūtās likviditātes koeficients uzlabotos par 15%, un kopējās likviditātes koeficients uzlabotos par 15%. Pēc JEL klasifikatora temats atbilst sadaļai G32. Atslēgas vārdi: finanšu analīze, maksātspēja, finanšu stabilitāte, metodes finanšu analīzei, uzņēmuma finansiālās stabilitātes analīze. Balode, L. (2019) Mazumtirdzniecības uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts. L. Balode, N. Lāce.- Rīga: RTU, UIVI UFEK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 76 lpp.
Atslēgas vārdi finanšu analīze, maksātspēja, finanšu stabilitāte, metodes finanšu analīzei, uzņēmuma finansiālās stabilitātes analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis, solvency, financial stability, methods for financial analysis, analysis of financial stability of the company.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 11:26:36