Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Velo infrastruktūras attīstības iespējas Rīgas pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Cycling Infrastructure Development Opportunities in Riga City Environment
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Pētnieks K.Plotka
Anotācija Maģistra darba autore Veronika Godļevska izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Velo infrastruktūras attīstības iespējas Rīgas pilsētvidē”. Darba tēma ir aktuāla pilsētas iedzīvotājiem, Rīgas domei un velobraucējiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 130 lpp, tajā iekļauti 51 attēls un 12 tabulas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis – veikt esošās velosatiksmes infrastruktūras izpēti un analīzi, ar mērķi izpētīt, vai ir nepieciešama velo infrastruktūras pilnveidošana un papildus velo statīvi Rīgā. Pētījuma ietvaros sniegt iegūtos rezultātus, to analīzi, secinājumus un priekšlikumus, kā arī informēt Rīgas domes Satiksmes departamentu par pētījuma rezultātiem. Pētījuma pirmajā daļā tiek apskatīta velosatiksme, kas sevī ietver velosatiksmes attīstības regulējošos dokumentus, velosatiksmes infrastruktūras formas, rekomendējošos ieteikumus par velo statīvu izvēli. Otrajā daļā veikta padziļināti Rīgas velo infrastruktūras izpēte. Pētījuma trešajā daļā tiek apskatītas un analizētas Rīgas velosatiksmes problēmas. Ceturtajā daļā tiek pētīts velomaršruts “Vecrīga-Imanta” un tiek piedāvātas jaunas velonovietnes vietas Rīgā. Darbā tika noskaidrots, ka esošā velo infrastruktūra Rīgā ir sliktā kvalitātē un ir nepieciešams to pilnveidot un attīstīt. Darba autore izvērtēja vietas, kur ir iespējams izveidot jaunas velonovietnes un piedāvā 47 vietas, kur būtu nepieciešams izvietot uz ietvēm velonovietnes, 15 autostāvvietās un izstrādāja betona velonovietnes skici.
Atslēgas vārdi Rīgas domes Satiksmes departaments, velosatiksme, velo infrastruktūra, velojoslas, veloceļi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport department in Riga Municipality, cycling traffic, cycling infrastructure, cycling zones, cycling paths.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2019 14:17:50