Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošo faktoru izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors Affecting Foreign Trade Balance of Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Prof.p.i. K.Didenko
Anotācija Maģistra darba autore: Lāsma Luža Maģistra darba tēma: Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošo faktoru izvērtējums. Maģistra darba vadītāja Dr.oec. Maija Šenfelde, zinātniskā konsultante Mg.oec. Aleksandra Mihņenoka. Darba mērķis ir identificēt ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošos faktorus un novērtēt to ietekmi, sniegt priekšlikumus šo faktoru uzlabošanai, lai uzlabotu ārējās tirdzniecības bilanci. Maģistra darba apjoms ir 105 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 11 tabulām, 28 attēliem. Darba pirmajā daļā ir izpētīti ārējās tirdzniecības teorētiskie aspekti – starptautiskās tirdzniecības teorijas, ārējās tirdzniecības bilances nozīme valsts maksājumu bilancē. Izveidota kontentanalīze, kurā ir apkopoti citu autoru pētījumi par ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošajiem faktoriem. Tādā veidā tiek izvēlēti faktori, kuru ietekme tiks pētīta uz Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci. Otrajā daļā tiek analizēti ārējās tirdzniecības un to ietekmējošo faktoru statistiskie dati, izdarīti secinājumi par to attīstību no 2007. līdz 2018. gadam. Darba trešajā daļā tiek izveidots ekonometrisks modelis, kurš ļauj novērtēt kā un cik lielā mērā izvēlētie faktori ietekmē ārējās tirdzniecības bilanci. Pamatojoties uz modeļa rezultātiem, izveidota shēma kā uzlabot ārējās tirdzniecības bilanci, uzlabojot to ietekmējošos faktorus.
Atslēgas vārdi ārējās tirdzniecības bilance, eksports, imports, tekošais konts, valsts maksājumu bilance.
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign trade balance, export, import, current account, national balance of payments.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 09:14:04