Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības apstākļu uzlabošana pasažieru vilcienu ritošā servisa departamentā
Nosaukums angļu valodā Labour Protection Conditions Improvement in the Passenger Trains Rolling Stock Service Department
Autors Aleksandra Pucika
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents RTU prof., Dr.oec. Jānis Ķipsna
Anotācija Bakalaura darba autors: Aleksandra Pucika Bakalaura darba vadītājs: Docents, Ing. Jānis Bērziņš Bakalaura darba nosaukums: “Darba aizsardzības apstākļu uzlabošana pasažieru vilcienu ritošā sastāva servisa departamentā” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 77 lpp., neskaitot 6 darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 29 attēlus un 9 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir veikt risku analīzi uzņēmumā un noteikt nepieciešamos uzlabojumus, lai nodrošinātu labvēlīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus darbiniekiem. Teorētiskajā daļā tika izpētīta situācija Latvijā saistībā ar cilvēku pārvadāšanu, izmantojot dzelzceļa transportu; kā tiek veikta pasažieru vilcienu parka atjaunošana, apzinot iespējamos riskus, kā arī problēmas, kas saistītas ar jaunu vilcienu iepirkumu. Analītiskajā daļā tika veikta pasažieru vilcienu servisa departamenta darba aizsardzības sistēmas analīze, tika apzinātas darba vieta ar paaugstinātu bīstamību un veikts risku novērtējums, tika analizēti uzņēmumā notikušie nelaimes gadījumi, to cēloņi un sekas. Praktiskajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi situācijas uzlabošanai, lai mazinātu vai novērstu risku iespējamās sekas. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, valsts statistikas dati, uzņēmuma dati, speciālā literatūra un dažādi interneta resursi. Kopā izmantotās literatūras un avotu saraksts sevī ietver 74 informācijas avotus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pucika A. “Darba aizsardzības apstākļu uzlabošana pasažieru vilcienu ritošā sastāva servisa departamentā” Bakalaura darbs / Darba vadītājs J. Bērziņš – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. - 77 lpp.
Atslēgas vārdi risku novērtējums; pasažieru vilciens; darbs augstumā; ķīmiskās vielas; austrijas metode
Atslēgas vārdi angļu valodā risk assessment; trains; working on hights; prevention
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 15:50:26