Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Communication in a Public Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Bakalaura darba autors: Evija Muceniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 32 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 5 avoti angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc veiktās anketēšanas izkristalizējās vairākas problēmas, saistībā ar iekšējo komunikāciju. Veiktās iekšējās komunikācijas analīzes procesā tika noteikti pozitīvie un negatīvie aspekti, kas ieskicējas iestādē. Līdz ar to, pēc veiktā pētījuma un analīzes darba autore izstrādāja iespējamos priekšlikumus un ieteikumus veiksmīgas iekšējās komunikācijas pilnveidei un uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Muceniece, E., Andersone, I.(2019). Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 66 lpp.
Atslēgas vārdi iekšējā komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Communication in a Public Institution
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 12:42:17