Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Datu analīzes procesa automatizācija loģistikas uzņēmumā.
Nosaukums angļu valodā Automating the Process of Data Analysis at a Logistics Company.
Autors Vita Puškele
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Bratarčuks
Recenzents Docents, Aloizs Lešinskis
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu “Datu analīzes procesa automatizācija loģistikas uzņēmumā” veidots ar mērķi piedāvāt risinājumus datu efektīvai izmantošanai un analīzes procesa automatizācijai trešās puses loģistikas uzņēmumā. Pētāmās problēmas pamatā ir loģistikas uzņēmumā uzkrātais liels datu apjoms par tajā notiekošām operācijām, kas netiek efektīvi izmantots. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti loģistikas uzņēmumu veidi un to klasifikācija. Tiek aprakstīts trešās puses loģistikas uzņēmums, kurā veikts pētījums, tā darbības joma un piedāvātie pakalpojumi. Lielākā uzmanība tiek pievērsta uzņēmuma loģistikas pakalpojumu sniegšanai ražotāju uzņēmumiem. Otrajā nodaļā tiek aplūkoti informācijas plūsmas loģistikas sistēmās, informācijas tehnoloģiju galvenie uzdevumi, to nozīme un to pielietojums transporta un loģistikas jomā. Tiek veikta uzņēmuma darbības trūkumu analīze. Trešajā nodaļā tiek apskatīti datu zinātnes priekšrocības un izmantošanas veidi, datu analīzes attīstība un nozīme transporta un loģistikas uzņēmumos. Tiek aprakstīta datu analīzes izmantošana darbības efektivitātes uzlabošanai uzņēmumos, aprakstīta sakarība starp kvalitātes vadības standartiem un datu kvalitāti. Izpētīts datu zinātnes process. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīta Python programmēšanas valoda, tās izmantošanas iespējas un sintakse. Tiek apskatīts datu sagatavošanas algoritms. Ir atspoguļoti izveidoto programmu darbības principi, rezultāti un raksturojums pēc efektivitātes radītājiem. Veikta datu analīzes rezultātā iegūtas informācijas grafiskā atspoguļošana. Tiek piedāvāti risinājumi loģistikas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, kā arī izveidoto programmu uzlabošanas iespējas. Darba kopapjoms ir 65 lappuses, 34 attēli, 10 tabulas, 7 formulas, 23 izmantotās literatūras avoti, 2 pielikumi un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Datu analīze, trešās puses loģistika, automatizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Data analysis, third party logistics, automation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 13:38:57