Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojumu izmantošanas novērtējums tulkošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Outsourcing in a Translation Company"
Autors Madara Zvejniece
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Guna Ciemleja, asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Madara Zvejniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Ārpakalpojumu izmantošanas novērtējums tulkošanas uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā apkopoti un raksturoti visizplatītākie ārpakalpojumu veidi, globālie ārpakalpojumu nozares rādītāji un attīstības tendences. Analizētas priekšrocības un trūkumi āpakalpojumu izmantošanā. Salīdzinātas izmaksas uzņēmuma darbiniekam un ārpakalpojumiem, un novērtēti ārpakalpojumu ieguvumi. Apzināti iespējamie riski un to risinājumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Madara, Z., Ščeulovs, D. (2019). Ārpakalpojumu izmantošanas novērtējums tulkošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, tulkošanas uzņēmums, izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing, translation company, cost reduction
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2019 12:37:57